In de voorgevel valt het inpandige terras onder een grote ronde boog op. Jugend- sf/'/-elementen zijn onder andere te herken nen in de zuiltjes met bladmotief in de opengewerkte ingangspartij met bovenbal- kon. In de kleine topgevels is vakwerkbouw aangebracht die herinnert aan oude bouw wijzen. Aan de achterzijde, bij het zeer royaal uit gevoerde vierkante trappenhuis, zijn de grote langwerpige, rechthoekige ramen voorzien van glas in lood. Daarin zijn zon nebloemen verwerkt naar een ontwerp van Goethals senior, hetgeen valt af te lezen aan zijn signering. Bij de ingang staan op een gemetseld bruggetje ook nu nog twee JugendstilAan- tarens, net zoals ze er vroeger gestaan hebben. Wie, komende langs de singel over de vest naar de villa kijkt, kan niet anders dan bewondering hebben voor dit ontwerp van vader en zoon Goethals! Seisdam 28, directeurswoning houthandel Alberts In 1906 bouwde A.L.J. Goethals voor de houthandel Alberts een directeurswoning op de Seisdam, waaraan de kleine steen met 'J.A.S.' (Julia Alberts-Salberg) herin nert. Opvallend is het opengewerkte gedeelte De Sprenck, Seissingel 4, Middelburg. (Foto Leo Hollestelle) rond de toegangsdeur. Het lijkt een vereen voudigde versie van de ingangspartij van een Jugendstil-pand in Gent (Kunstlaan 41). Het grote herenhuis Seisdam 42, op de hoek Seisdam/Armeniaans Schuitvlot, is ook van zijn hand. Goethals had het voordeel in een tijd te bouwen, waarin in Middelburg op verschil lende plaatsen om nieuwbouw werd gevraagd. Sinds het Kanaal door Walche ren was gegraven, waarvoor veel oude bebouwing had moeten wijken, ontstond er

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2001 | | pagina 19