Boulevardstenen i Sfeaüttaata. jgfegi I Speurtocht naar oude peilraaistenen in de Vlissingse zeewering In De Wete van april van dit jaar vroeg ik in de rubriek 'Laat het De Wete weten' naar de betekenis van stenen met de inscripties 1,2,3, 4, X, Y, 5, 6, 7, 8 en A in de muur van Boulevard De Ruyter in Vlis- singen (pag. 38-39). Daags na het verschij nen van die Wete belde de heer Ad van Dijk mij reeds op met de mededeling dat het antwoord in een editie van De Wete van exact 25 jaar geleden te lezen staat, namelijk dat de stenen werden gebruikt voor dieptepeilingen voor de boulevard. Had ik maar eerst op www.hkwalcheren.nl moeten kijken! Maar tevreden was ik nog niet. Ik wilde verhalen van mensen horen die deze ste nen gebruikt hebben en ik wilde het liefst een kaart zien waar die peilraaien met die letters en cijfers ook op staan. De reactie van Johan Huijsen in de vorige Wete voor zag daar al gedeeltelijk in. Hij beschreef hoe de stenen als 'achterviag' gebruikt zou den zijn, in combinatie met een op de laag- waterlijn geplaatste 'voorvlag'; dat gaf de meetlijn aan, de raai. Maar dat wist ik toen nog niet, dus ging ik zelf op onderzoek uit. Onderzoek Ik begon mijn onderzoek bij Rijkswater staat. Het eerste adres dat bij me opkwam was het kantoor na de Keersluisbrug rechts. Dat bleken de 'varenden' te zijn. Ze hadden het over punaises op de dijk als plaats voor de voorvlag maar ze kenden de stenen niet. Ik werd doorverwezen naar het Witte Huis, de 'rekenaars'. Ook daar waren de stenen onbekend. Kaarten wer den getoond met de huidige raaien, maar die kwamen niet overeen met 'mijn' raaien. Ik werd verder doorverwezen naar Water schap Zeeuwse Eilanden, want die meten ook aan de zeewering. Bij het waterschap - toen nog gevestigd in Goes - wisten ze wel van peilraaien maar niet van deze. Zo kwam het dat ik na drie interne doorverwij zingen weer bij Rijkswaterstaat zat, nu in Middelburg, waar ik de gouden tip kreeg: neem eens contact op met Piet van de Velde, dienstkring Noord- en Midden-Zee land te Goes. Ik belde hem op en hij dacht die stenen wel thuis te kunnen brengen. Hij was toevallig bezig het archief klaar te maken voor overdracht omdat beheer en onderhoud van de boulevard overgaan naar het waterschap. Enkele dagen later bracht de post me een pakket informatie. In de begeleidende brief van de heer Van de Velde las ik: "Op 24 juni 1839 is er tussen de directies van de Waterstaat en de Genie te Vlissingen een overeenkomst gesloten omtrent de verplich ting tot het onderhouden der revêtements- muren, beschoeiingen, zeeweringen enz., langs de zeekant der voornoemde vesting gelegen. Vanaf die tijd kreeg Rijkswater staat onder andere de boulevardmuur in onderhoud. Bij proces-verbaal van 20 sep tember 1844 kwam ook het beheer bij Rijkswaterstaat en bij proces-verbaal van 31 januari 1872 werd pas het eigendom overgedragen." Ter ondersteuning van dit verhaal waren kopieën toegevoegd van de processtukken met een plattegrond die aangaf wat onder verantwoording van Waterstaat, Genie Militair en de stad Vlis singen viel, maar daarop stond geen nade re informatie over de peilraaien. Raaien en bakens Piet van de Velde schreef verder in zijn

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2004 | | pagina 47