Na de lunch vertrokken we richting Brielle. De route liep langs het riviertje de Vlist richting Schoonhoven, een prachtige omgeving met boerderijen, dijken en veel water. In Schoonhoven staken we de Lek over (twee volle bussen op een pontje; gelukkig zijn we niet gezonken) en reden we door de Alblasserwaard en langs de vormde voor de zelfstandige Nederlanden. De stadspoort die door de Geuzen werd ingebeukt is goeddeels verdwenen, maar de andere vestingwerken zijn nog intact. In 1330 kreeg Brielle stadsrechten. Reeds in 1293 werd het Catharina Gasthuis gesticht aan de Nobelstraat. Midden der tiende eeuw woonde en werkte Jacob van Het 'Asyl' in Brielle, in 1872 gebouwd voor oude en gebrekkige zeelieden. Tegenwoordig wonen hier oudere mensen. Foto Luc de Vries) molens bij Kinderdijk naar de Zuid-Hol landse Eilanden en Brielle. In de stervormige vestingstad is het verle den nog volop aanwezig. Zoals bekend werd Brielle op 1 april 1572 ingenomen door de Watergeuzen, waardoor de stad als "Eersteling der Vrijheid" onder het Spaanse juk vandaan kwam en de basis Maerlant in de stad. Een plaquette op het Asyl voor Oude en Gebrekkige Zeelieden herinnert aan dit feit. Brielle was in vroeger tijden nauw verbonden met de zee en is de geboorteplaats van de zeeheld Maarten Harpertsz. Tromp. Na de afdamming van de Brielse Maas werd de verbinding met de zee verbroken. Brielle is nu een anker plaats voor pleziervaartuigen. De stad kent 370 monumenten, met als middelpunt de Sint-Catharijnekerk, dominant aanwezig in het landschap. De kerk uit 1417 had eigen-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2005 | | pagina 50