een trein. Eind juli 1956 was de bovenlei ding gemonteerd van Roosendaal tot Goes en eind oktober tot Vlissingen. De eind montage was toen al klaar van Roosen daal tot Goes. In maart 1957 was het automatisch blok- stelsel geïnstalleerd tot Lewedorp. Tussen Kruiningen-Yerseke en Lewedorp werden twee overwegen voorzien van ahobs en acht van een aki. De bovenleidingmonteurs waren toen al lang en breed bezig tussen Roosendaal en Breda, en hadden en pas NS moderniseerde tegelijkertijd ook verschil lende overwegen, waaronder de spoorwegover gang te Amemuiden, februari 1957. (Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, 5946, foto archief PZC) sant ook nog Roosendaal-Essen (B) ge ëlektrificeerd. Een spoorwerker vertelt De heer J. Visser (80) uit Utrecht: "Ik werk te bij de storingsdienst van NS in Amster dam en woonde in Utrecht. Het werk aan de Zeeuwse lijn leek mij wel wat, ik sollici teerde, werd aangenomen en uitgeleend aan het Spoorwegbouwbedrijf. Mijn ploeg begon vanuit Bergen op Zoom met het werk op de vrije baan. We stonden om zes uur op en zaten om zeven uur in de werktrein. Die zette ons op de werkplek langs de baan af en kwam ons om een uur of vijf weer ophalen. Tussen de treinenloop door werd in vier ploegen van acht man gewerkt. Eén ploeg

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 10