Bergen op Zoom in een kosthuis, best gezellig. Van mijn kostbaas kreeg ik iedere week een pakje shag. Warm eten kregen we in het kosthuis, voor overdag namen we brood mee. Later hadden we een kost huis in Goes bij nogal orthodoxe mensen. Dat was wel even wennen, Bijbellezen bij de maaltijd en zo. Het kosthuis moesten we zelf betalen, maar we kregen daarvoor wel een vergoeding. NS had in Bergen op Zoom en later in Goes ruimte in een café gereserveerd. Daar kon je kaarten en sjoelen en zo. Maar ja, hoe gaat dat met mannen onder elkaar? Sommigen keken wel eens te diep in het glaasje en dan liep het uit de hand. Gelukkig was de stemming in de ploegen goed. Ik heb ook nog meegewerkt aan de elektri ficatie Alkmaar-Den Helder. Toen die klaar was kregen we als herinnering een gedicht en een wandbord. Na vijftig jaar zeg ik: het was een bijzonde re ervaring. We moesten hard werken zon der faciliteiten, maar dat was geen pro bleem, je wist niet beter. Het vervelendst vond ik de winter van 1956, die februari- maand was bar en boos. Toch kijk ik met genoegen op die klus terug, ik ben blij het meegemaakt te hebben!" Walcheren Omdat Walcheren het laatst aan de beurt kwam, was daar tot medio 1956 weinig van de elektrificatie te merken. Wel be steedde Miniatuur Walcheren dat jaar aan dacht aan de elektrificatie. In drie pavil joens konden bezoekers zien hoe die tot stand kwam en wat er allemaal voor nodig was. Er werd een verlaagd bovenleiding portaal op ware grootte opgesteld dat van dichtbij kon worden bekeken, en de wer king van een onderstation werd uitgelegd. Op een grote maquette van de Walcherse lijn reden twee elektrische treinen, een elektrisch stroomlijnstel en een goederen trein, getrokken door een E-loc. De spoor baan was uitgerust met moderne lichtsei nen die correspondeerden met enkele bui ten op ware grootte opgestelde seinen. Het moderne seinstelsel werd toegelicht met tekeningen, platen en grafieken, alles verzorgd door de afdeling Voorlichting van NS. Op 27 april 1956 werd de tentoonstelling in Miniatuur Walcheren geopend door - het kon haast niet anders - NS-directeur Den Hollander, die hiervoor met de speciale directietrein naar Middelburg kwam. Vooraf was er voor de officials een Zeeuw se koffiemaaltijd in hotel De Nieuwe Doe len, notaris Verhagen uit Vlissingen hield een korte toespraak en bood Den Hollan der een paar Zeeuwse broekstukken aan. Hierna ging het gezelschap naar het Molenwater waar Den Hollander het woord voerde. Hij haalde daarbij jeugdherinnerin gen op, zoals het voetballen op het Molen water, en hij roemde de veerkracht van de Zeeuwen. Ten slotte verklaarde hij de ten toonstelling voor geopend. Na een toespraak van commissaris der koningin jhr. De Casembroot werd koers gezet naar de Provinciale Bibliotheek, waar een tentoonstelling over de Zeeuwse spoorweg was ingericht. In de tweede helft van 1956 bereikte het elektrificatiecircus Walcheren. In oktober was de bovenleiding tot Vlissingen getrok ken en kon de eindmontage beginnen. April 1957 was Walcheren onder de draad gebracht. De bovenleiding was bedrijfs klaar en op 8 april kon in Middelburg de automatische beveiliging, samen met twee

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 12