ahobs, in dienst gesteld worden. Medio april werd de automatische beveiliging van het emplacement Vlissingen operationeel. Het was een race tegen de klok geweest, want op 17 april zou Den Hollander met zijn gevolg de lijn feestelijk openen, en dat mocht natuurlijk niet misgaan... Het was een ware triomftocht, vergelijk baar met een koninklijk bezoek. Op alle stations werd gestopt en kreeg de directie geschenken aangeboden. In Arnemuiden en Middelburg werden alleen nieuwe gas ten aan boord genomen. In de hal van sta tion Vlissingen bood burgemeester Bolke- stein van Middelburg de NS namens alle De opening Op 17 april 1957 was het zover: de feeste lijke opening kon plaatsvinden, 's Morgens vertrokken de NS-directie en genodigden per extra trein van Utrecht naar Roosen daal, waar ze om 9.45 uur arriveerden. Ze werden feestelijk onthaald en reisden daarna door naar Bergen op Zoom, dat zich ook niet onbetuigd liet. Bij de Brabants-Zeeuwse grens was een tijdelijke halte aangelegd. Daar stonden De Casembroot, de griffier en leden van gede puteerde staten ter verwelkoming. Zij stap ten aan boord van de feesttrein en reden Zeeland in. De officiële aankomst van de eerste elektrische trein in Zeeland, 17 april 1957. (Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, 2087, album mevr. Polderdijk) Zeeuwse gemeenten een bronzen beeld aan. Het was gemaakt door de Veerse kunstenaar Ten Klooster en stelde een leeuw en een man met bliksem voor. De leeuw symboliseerde de Zeeuw en de man met bliksem de elektrificatie. Na een dankwoord van Den Hollander ging het gezelschap naar hotel Britannia, waar burgemeester Kolff van Vlissingen het woord voerde. Buiten stonden autobus-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 13