sen van de Stoomtram Walcheren klaar om de gasten na afloop naar de Burger zaal in het Middelburgse stadhuis te bren gen. Daar fungeerde het Provinciaal Bestuur als gastheer en De Casembroot deed namens de provincie de NS de toe zegging voor een schilderij van de Veerse kunstenaar Vaarzon Morel, voorstellende een locomotief in de Kruiningenpolder. De Kamers van Koophandel van de Zeeuwse eilanden en die van Zeeuws- Vlaanderen boden een schilderij en een Delftsblauw bord aan. Na toespraken namens de Stoomtram Walcheren en de De aankomst in Goes van dr. ir. F.Q. den Hol lander, directeur van Nederlandse Spoorwegen, ter gelegenheid van de elektrificatie van de Zeeuwse spoorlijn, 17 april 1957. (Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, 2090, album mevr. Polderdijk) PZEM, dankte Den Hollander en kon de terugreis beginnen. Tussen Middelburg en Goes werd de trein bestuurd door De Casembroot. Zijn eerste stop was Arnemuiden waar het gezelschap werd begroet door twee meisjes in kleder dracht die gorrenet aanboden. De burge meester sprak zijn wensen uit ten aanzien van de dienstregeling en bood de NS- directie een model van een hoogaars aan. De ontvangst in Goes vormde het hoogte punt van de dag. Het stationsplein was geheel vernieuwd en stond vol toeschou wers. Vlaggen wapperden feestelijk en naast het station was een mozaïek van fruit opgesteld. Na aankomst verzocht de burgemeester Den Hollander een seinpaal op veilig te zetten, waarna een straat naambord zichtbaar werd. De Stationsweg bleek te zijn omgedoopt in Frans den Hol landerlaan. Nadat de Goese harmonie een

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 14