speciaal gecomponeerde Den Hollander mars gespeeld had, wandelde men naar het Schuttershof om een tentoonstelling over het spoor te bezichtigen. Tijdens het diner in de Korenbeurs maakte de burgemeester bekend dat Den Hollan der tot ereburger van Goes was benoemd en bood hij hem de gouden eremedaille van de gemeente aan. Niemand zou vreemd hebben opgekeken als Frans die dag ook nog heilig was verklaard. Na alle hem toegezwaaide lof bedankte Den Hollander iedereen en bracht ook hulde aan de medewerkers van de elektri ficatie. De terugreis kon beginnen. Er was maar één klein minpunt: het herleg- de tweede spoor Lewedorp-Vlissingen was nog niet helemaal klaar. Met man en macht werd gewerkt om dat bij invoering van de zomerdienst (2 juni) op te leveren. Dat lukte. Op 23 mei werd het dubbelspoor in gebruik genomen. Slot De elektrificatie van de Zeeuwse lijn was een uitstekende prestatie van NS- en Spbb-personeel. Direct na de opening werd tussen Vlissingen en Roosendaal elektrische tractie ingezet. De doorgaande verbinding naar Nijmegen werd opgehe ven. De zomerdienst van 1957 bracht de langverwachte doorgaande verbinding met de Randstad. Op bepaalde uren werden treinen naar Amsterdam ingezet, die in Rotterdam met een veertig minuten later uit Vlissingen/Middelburg vertrokken trein werden gecombineerd. Op de terugweg gebeurde het omgekeerde. In Rotterdam werd de trein gesplitst, de exprestrein ver trok als eerste en kwam veertig minuten eerder dan de stoptrein op Walcheren aan. De Randstad was beter bereikbaar gewor den. In latere jaren werd de doorgaande verbin ding Vlissingen-Nijmegen in ere hersteld en zelfs doorgetrokken tot Zwolle. Tegen woordig moeten reizigers van en naar Breda en verder in Roosendaal overstap pen; voor hen is de service achteruitge gaan. Hoe het spoorwegverkeer in Zeeland zich in de toekomst zal ontwikkelen is niet te voorspellen. Hopelijk komen er in de toe komst geen vervelende veranderingen. Het blijft echter afwachten... Jules Braat Geraadpleegde bronnen - Het Utrechts Archief: Archieven Nederlandse Spoonvegen (Bestuursorganen, Bedienings voorschriften, Dienst Tractie, Materieel en Werkplaatsen, Dienst Vervoer, Exploitatie, Dienst van Weg en Werken, groep bedrijven infra, Hoofdboekhouding, Administratieve Afdeling, Jaarverslagen diverse jaren, spoor boekjes diverse jaren). - Tijdschrift 'Op de Rails' (diverse jaren). - Tijdschrift 'Spoor- en Tramwegen' (diverse jaren). - Zeeuwse Bibliotheek: - Informatiedossier Spoonvegen; - 'Provinciale Zeeuwse Courant'; - 'Zeeuws Dagblad'. Met dank aan de heer J. Visser te Utrecht.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 15