twee decennia van de zeventiende eeuw. Ingels trad in 1626 in het huwelijk met Maria Schot, die toen 18 jaar was en dus veel jonger was dan haar echtgenoot. Apollonius en Maria kregen twee zonen, Gaspar (Jasper) (1627) en Apollonius jr. De laatste werd geboren in 1634, vier maanden na het overlijden van zijn vader 1655 als in de genoemde Cronykvan Smallegange zijn prenten van Zwanenburg te vinden. Toch is niet altijd duidelijk op een tekening te zien hoe groot een buiten plaats werkelijk was. We krijgen weliswaar een beeld, maar daarbij moeten we reke ning houden met het feit dat van kunste naars werd verwacht dat de afmeting van Swanenburch, met daarboven het familiewapen Ingels. Uit: Smallegange, Cronyk, tussen p. 670 en 671. (Zeeuws Archief, Zeeuws Genoot schap, Zelandia lllustrata, deel 11, nr. 155) in 1633. Na de dood van Apollonius sr. bleef zijn weduwe Maria op Zwanenburg wonen, eerst met haar zonen en later alleen. Maria bereikte de voor die tijd zeer hoge leeftijd van 88 jaar en blies in 1696 haar laatste adem uit. Zowel in de Atlas van Zeeland van Nico- laas Visscher en Zacharias Roman uit het bezit best overdreven in beeld mocht komen. We kunnen tevens concluderen dat de kwaliteit van de tekenaar van de prent van Zwanenburg niet de eerste prioriteit had bij de opdrachtgever. Hoe dan ook, er lagen om het kasteelachtige huis ("met vele lustige kameren en vertrekken") een gracht, een stuk bos, siertuinen - met daarin kruid- en bloemperken - en water partijen. Verder stond er net buiten de gracht een bijgebouw voor personeel en verderop een boerderij. Voorts bezat de familie Ingels in de nabijheid van de bui-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 22