losbarstten in Vlissingen, bleef alleen de familie Stroo nog in het gebied wonen. Hofstede Zwanenburg werd door de bezet ter gevorderd. De Duitsers bouwden in de duinen een zogeheten kustbatterij met de naam Veste Heldburg. In de volksmond werd het verdedigingswerk simpelweg Zwanenburg genoemd. De batterij was Goede herinneringen Zoals gebleken is, ging het 'kasteel' in ieder geval meer dan 250 jaar geleden ter ziele en moest de overgebleven hofstede het ongeveer 64 jaar geleden ontgelden. Hebben we dan helemaal mets meer dat aan Zwanenburg doet herinneren? Geluk kig wel! Bij toeval kwam ik in contact met voorzien van een kanon. Wanneer dat in actie kwam, werden door de luchtdruk tel kens dakpannen van het huis van de fami lie Stroo afgeblazen. In oktober 1944 werden op vier plaatsen de Walcherse dijken - waaronder de Vlis- singse Nolledijk - gebombardeerd door de geallieerden. Walcheren werd onder water gezet om de Duitse bezetter te verjagen. Het duurde vervolgens meer dan een jaar totdat Walcheren vrij van water was. Door het geweld werden alle panden in het Nolle- en Westduingebied van Vlissingen verwoest, inclusief hofstede Zwanenburg. Hofstede Zwanenburg, ca. 1930/'40. (Gemeen tearchief Vlissingen, beeldbank Vlissingen in Beeld, FA26965) een telg uit het eerdergenoemde geslacht De Visser. De in West-Souburg wonende mevrouw Adrie de Jonge-de Visser, haar zus in Middelburg en haar broer in Bigge- kerke zijn de laatste in leven zijnde men sen die op hofstede Zwanenburg zijn geboren en er hun jeugd hebben doorge bracht. Helaas is een derde zus inmiddels overleden. Aan hofstede Zwanenburg heb ben vooral de twee zussen - gezien hun

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 25