Arkadia - een werk waarin hij het eiland beschrijft - dat Zwanenburg is genoemd naar de vele zwanen die in de gracht rond om de buitenplaats zwommen. Dat zou kunnen, het houden van zwanen was een statussymbool. Jacob Verheye van Citters - de bekende magistraat, oudheidkundige en verzame laar - schrijft in zijn aantekeningen uit 1801 dat het geheel is genoemd naar een in de buurt liggend water, de Swaa, Swaak of Swaan geheten. Ook dat zou een moge lijkheid kunnen zijn. De dubbele klinkers, zoals aa, ee, ie of ij, duiden op een water loop). Ze zijn voortgekomen uit het Latijn se woord aqua. Dan rest er nóg een optie. Waarom inter preteren we het woord Swaan niet naar de vorm van die waterloop? Al sinds mensen heugenis loopt er een stroompje vanaf de huidige kanovijver in het Nollegebied van Vlissingen tot aan de huidige Koudekerk- seweg. Inmiddels is er een deel verbreed - zowel door mensenhand als door de inundatie in 1944 - en zijn er aftakkingen gegraven. De contouren van de S-vormige waterloop zijn echter nog altijd duidelijk te herkennen in het landschap. Kijk bijvoor beeld eens op een website die luchtfoto's van Zeeland bevat; de zwanenhals in dit stukje Walcheren is daarop mooi te zien. Elders in Nederland zijn buitenplaatsen genoemd naar de familienaam van de Het voltallige gezin De Visser voor boerderij Zwanenburg. Beide ouders en hun vier kinderen staan hier afge beeld. Zij zijn de laatste bewoners van Zwanenburg, (collectie familie De Visser) eigenaar of naar de afbeelding van een dier in het familiewapen. Die opties kunnen we bij Zwanenburg uitsluiten. De naam van de bouwheer van dit buiten kennen we inmiddels en op het wapen van de familie Ingels is geen zwaan te bekennen. In heel Nederland duiken er vele Zwanen burgen op. Soms gaat het om namen van kastelen en heerlijkheden, maar het is ook de naam van een plaatsje, een familie, een polder en een van de start- en landingsba nen van luchthaven Schiphol. De naam Zwanenburg was ook in Zeeland goed vertegenwoordigd. In de buurtschap Capelle op het Duivelandse deel van Schouwen-Duiveland hebben een buiten plaats en hofstede met die naam bestaan.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 27