De waterpartij tegenover de banen van tennis club D.O.S. in het Nollebos in Vlissingen. Het enige landschappelijke restant van Zwanen burg, januari 2007. (foto jaco Simons) de Koudekerkse naamgenoot, de boerderij behouden nadat het herenhuis ter ziele was gegaan. Die authentieke boerderij heeft overigens alles en iedereen overleefd en is nog altijd te vinden aan - hoe kan het anders - de Zwanenburgseweg. Dit buiten werd niet genoemd naar het water in de omgeving, want dat heette toen Soët- ee (nu Zoetendaalse Sprink). Heeft de naamgeving hier wél iets te maken met de eerdergenoemde gevleugelde dieren? Jaco Simons Op die plek staat nog steeds een boerderij Zwanenburg, maar dan daterend van de twintigste eeuw. Ook in de buurt van Oost- Souburg bevond zich een gelijknamige boerderij. Voorts lag er in de driehoek Oostkapelle- Grijpskerke-Serooskerke een lusthof Zwa nenburg. Hier bleef eveneens, net als bij De familie De Visser voor hun boerderij. Beide ouders en drie kinderen. Het jongste kind was nog niet geboren, (collectie familie De Visser) "WÜfc* tér Behalve naar mevrouw Adrie de Jonge-de Visser gaat mijn dank uit naar de heer Dirk Stroo en mevrouw Marie van Peene-Maas. Allen voor zagen mij van aanvullende informa tie betreffende hofstede Zwanenburg. Dirk Stroo woonde met zijn familie in het pand pal naast de hofstede, en de grootmoeder van Marie van Peene- Maas bezat het huis naast Stroo.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 28