Inhoudsopgave Van de redactie 2 Onder de draad. De elektrificatie van de Zeeuwse spoorlijn 1955-1957 Jules Braat 3 De jaren van mijn jeugd... Herinneringen aan Middelburg in oorlogstijd 1939-1944 (I) Evert Blaas Zwanenburg. Van heerlijk huis tot boerderij te Koudekerke Tot Oefening en Ontspanning. Een korte geschiedenis van de Middelburgse schietvereniging Weeskamergeheimen 3. De verzorging van een wees Beschouwend, met engagement. HKW- Cultuurfondsprijs voor Piet SmallegangeLeo Hollestelle 35 Nieuwe uitgaven, 'k heleze Leo Hollestelle 37 14 Jaco Simons 19 Jan H. Wigard 27 Ida Doorenweerd 30 Laat het De Wete weten De Wete weet het Reactie Jaarverslag Activiteiten Feiten en mededelingen Nieuwe leden 39 40 42 43 48 49 53 Afbeelding voorzijde: De Botermarkt te Middelburgca. 1915/1925. (Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia lllustrata prentbriefkaarten, nr. ZI-P-01630) -i Noteert u de volgende datum? Zaterdag 27 september 2008 Buitenheemse excursie naar Gent Voor meer informatie, zie de rubriek Activiteiten, pag. 48 e.v. TVOq E L

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 3