na verdwenen de wapens. Ze zijn nooit meer teruggevonden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog mochten de leden van de schietvereniging hun hobby vanzelfsprekend niet uitoefenen van de bezetter. Pas op maandag 21 januari 1952 werd Tot Oefening en Ontspanning weer nieuw leven ingeblazen. Wapenhan- Ondertussen is er dan al enige jaren geen sprake meer van het 'om niet' beschikbaar stellen van militaire schietbanen. Defensie geeft nu ook geen wapens en munitie meer weg aan verenigingen. Thans zijn het lidmaatschap van een schietvereniging en bezit, vervoer en op slag van wapens aan zeer strenge regels delaar C. de Jonge jr. stelde de schutters gratis geweren ter beschikking. Omstreeks 1965 kreeg de schietvereniging op basis van het Weerbaarheidvoorschrift van het departement van Defensie twee militaire Garand-geweren in bruikleen. De daarbij behorende munitie werd ook gratis ver strekt. Aanvankelijk werd geschoten op de garnizoensschietbaan aan de Sloedam. Toen deze baan gesloten werd, werden de schietoefeningen die iedere zaterdag wer den gehouden, verplaatst naar schietbaan Kijk in de Pot in Bergen op Zoom. Later verhuisden de schutters naar Ossendrecht. Schietvereniging Tot Oefening en Ontspan ning, Kerksteeg 5, 't Zand, 1952. (collectie J.H. Wigard) gebonden die omschreven zijn in de Wet wapens en munitie. Leek het vóór de Tweede Wereldoorlog en vlak daarna of het schieten in verenigingsverband door de overheid gestimuleerd werd, anno 2008 lijkt het wel of de overheid dit tijdverdrijf ziet als een criminele bezigheid. Jan H. Wigard

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 31