uxJ X o frX 0 W ontvangen van secretaris Zegers. In febru ari 1694 werd deze rekening opgemaakt en door secretaris Arnoldus Rijcx vereffend. Mondkosten en schoolgeld Op kleine briefjes staat beschreven welke diensten de verschillende personen heb ben geleverd. De kosten van onderhoud. de zogenaamde mondkosten, werden over drie jaren door steeds andere personen gedeclareerd. Het lijkt erop dat Leendert vanaf september 1689 ieder jaar bij een ander in de kost was. In september 1690 ontving Gillis Janse "over een jaere mont- koste ende daer af bedongen" zes pond en zestien schellingen." In 1691 was het Gijs- brecht Pieters die de wees een jaar had verzorgd. Hij ontving hiervoor wel iets min der: vijf pond en vijftien schellingen. Gijs- brecht woonde in Westkapelle. Westkapelle behoorde niet tot het gebied van de land- vierschaar Veere, maar de voogd hoorde bij de weeskamer van de landvierschaar. De kosten werden daar ook verrekend. In 1692 werden mondkosten betaald aan Huijbrecht Pieters, ook uit Westkapelle. Voor zeven maanden ontving hij vier pond en tien schellingen. In 1691 werd voor de eerste keer school geld betaald. In de kwitantie staat Dirck genoemd als voogd en oom van de wees. In de twee jaren erna ontving Jan Allaart ook schoolgeld voor Leendert. Jan Allaart woonde in Westkapelle. Hij was daar schoolmeester.5 In oktober 1691 betaalde Dirck Huijbrecht- Kwitantie uit 1691 van schoolgeld voor Leen dert Vijfpont. (Zeeuws Archief, Rechterlijke Archieven Zeeuwse eilanden, inv.nr. 1106 Z). sen nog vijf schellingen voor vijf maanden schoolgaan. In januari 1693 voor school gaan en boeken was dat al negen schellin gen en vijf groten. In september 1693 werd weer betaald voor vier maanden school gaan: acht stuivers per maand, met een totaal van negentien schellingen en negen groten. De kosten waren in die paar jaar behoorlijk gestegen. Na 1693 zijn er geen rekeningen van schoolgeld meer te vinden. "Een tierentein rok gemaekt" Over Leenderts kleding is uitgebreide informatie te vinden. Het oudste rekeninge tje hierover is van 10 oktober 1689: "voor de weese van Jannes vijf pondt gelevert >.,.1 |.t,A w.-/t '-.".K-i'-c v/ l viV 1 i .vx Y i -. CL r Sc ex

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 33