- door jan de buk". De rekening was voor stof, maakgeld en knopen. Jan de Buk had voor Leendert een rok en een hemdrok gemaakt.6 De rok was gemaakt van 2V2 el tierentein met 2V2 dozijn knopen eraan. Voor de hemdrok had de kleermaker 1 Vs el rood laken nodig. Hij leverde er twee dozijn tinnen knopen bij. Hij noteerde ver der "lijnwaet", linnen, en nog een paar sajetten kousen. Het totaal van materiaal en maakloon was één pond, drie schellin gen en zeven groten. Op 27 november werd aan de rekening toegevoegd: nog een kleine "kappe", een "keursaai" onder- hemd en een hemdrok met "stoffasij" gele verd. De uiteindelijke rekening bedroeg twee pond, vier schellingen en zes groten. Op 14 september 1693 werd door Johan nes de Vries een rekeningetje opgemaakt voor verkochte stof en knopen, deze keer ging het om wel vijf el tierentein tegen vijf tien stuivers de el, vier dozijn knopen en voor vier stuivers lijnwaad. Hij verkocht ze aan Philip de Roo voor Leendert Joannis Vijfpont. Philip zou de kleermaker kunnen zijn. In de bundel papieren zit één gedetailleer de lijst met uitgaven, zonder datering, maar - gezien de volgorde - te plaatsen tussen 1690 en 1693. Het betreft een lijst van onkosten die voor de wees waren gemaakt en waarvoor voorschot was ver strekt. De lijst geeft inzicht in de gedane uitgaven, zoals in de hiernaast weergege ven transcriptie te zien is. Het is helaas niet duidelijk over welke periode de kosten werden gemaakt. Het verlies op schellingen werd als kostenpost opgevoerd. Leendert kreeg drie keer een pak kleren. Eén keer werd een hoed ge kocht. Er werden veel schoenen gekocht, wel drie paar, waarvan één paar met twijn, met veters. De prijs voor een paar schoe nen was vijf schellingen. Zesmaal werden zijn schoenen gelapt. Leendert kreeg vier paar kousen. Hij kreeg genoeg linnen hem den, zelfs met kant afgewerkt. "Lijnwaat tot hembden en kant tot de selven" De basisstoffen voor kleding uit de zeven tiende eeuw waren zijde, linnen, wol en ka- Lijst van uitgaven voor de wees Leendert Jan sen Vijfpont. (Zeeuws Archief, Rechterlijke Archieven Zeeuwse eilanden, inv.nr. 1106Z). \S~tTXT4f fl Cft "ft-™/ l otx Vv-tr* -F*1* 1 Vr c Ce «t r\j c- 1X1/ Vï-c-^ir ^0 j*.fe V* c-xrtr -c t n 9c CD i VCTTt e-fc q-Cll 1 cf f ,>e «K -vp-r J* rLrn>uii |c*2/,— (-is, CV«r"r r C 'Z L v. r p' „c tl cx'yt.-yo 'V'*-.-*t ii< 'jü'1 V V- ■f^cX^.wV 1 (i' «y f cy 4 "i"1 c oe^-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 34