Beschouwend, met engagement HKW-Cultuurfondsprijs voor Piet Smallegange Tijdens de algemene ledenvergadering van de Heemkundige Kring Walcheren op 23 april jl. werd de HKW-Cultuurfondsprijs uitgereikt aan drs. P.J. Smallegange, voor zitter van de Stichting Vrienden van Mid delburg. Met de toekenning van deze prijs wil de HKW haar waardering aan deze stichting tonen en dan in het bijzonder aan haar voorzitter. De stichting stelt zich ten doel Middelburg als monumentenstad te behouden, en is in 1988 opgericht door Jaap van Wallenburg. Piet Smallegange is vanaf de oprichting bij de stichting betrokken, eerst als secretaris en vanaf 1995 als voorzitter. Hij volgde toen J. Brummelkamp op die om gezond heidsredenen terugtrad. Piet trok in die jaren veel op met Jaap van Wallenburg, die adviseur van de stichting was. Helaas is Jaap in mei 2001 door een tragisch ver keersongeval om het leven gekomen. "Jaap en ik waren een tweespan; hij was zeer activistisch, ik ben meer een be schouwer: bekijken, overwegen en relative ren. Kortom, een wat afstandelijk engage ment." Deze karakterisering van zichzelf is de bescheidenheid die Piet kenmerkt. Door zijn inzet en vastberadenheid heeft hij een groot aandeel gehad in de verschillende acties die de Stichting Vrienden van Mid delburg heeft geïnitieerd. De stichting heeft zelf ook een prijs, name lijk de Bronzen Veer, een pluim die op een hoed gestoken wordt. In 1997 ontving Koos Scherphuis de Bronzen Veer voor de restauratie van huize Roos en Doorn aan de Noordsingel te Middelburg. In 2001 was de veer voor de architect Ron Kodde, die zich veel bezighoudt met restauratiearchi- tectuur. In 2007 was het Johan de Koning, architect met een missie, vooral met betrekking tot vernieuwing. Deze zomer stopt Piet Smallegange als voorzitter van de stichting. De oud geschiedenisleraar en conrector van de Piet Smallegange, winnaar van de HKW-Cul- tuurfondsprijs, bij de pomp op het Abdijplein. (foto Leo Hollestelle) CSW-Elzenlaan heeft zich dan precies twintig jaar van zijn pensioentijd ingezet voor zijn woonplaats Middelburg. In die tijd is hij ook actief geweest binnen de HKW (publicatiecommissie en statutencommis sie). Verder is hij conservator van de histo- risch-topografische atlas Zelandia lllustrata

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 37