weten Laat het De Wete samen te brengen. Het reconstructieplan van Walcheren werd gekenmerkt door landschapsarchitectonische vernieuwingen en Verhagen heeft zijn stedenbouwkundige kennis en zijn passie voor natuur en land schap uitstekend kunnen combineren. Leo Hollestelle Zie voor het werk van Verhagen ook: J.E. Bosma (red.), Architectuur en stedebouw in oorlogstijd. De wederopbouw van Mid delburg 1940-1948Rotterdam 1988. Marinke Steenhuis, Stedenbouw in het landschap. Pieter Verhagen (1882-1950), NAI Uitgevers, Rotterdam 2007. ISBN 978- 90-5662-620-4. Prijs 49,50. Meisje op schilderij De heer R. van der Velden uit Rotterdam is in het bezit van een schilderij van de kunstschilder Gerard Bergsma. Hij heeft onder andere een meisje geschilderd in Walcherse dracht. Zij poseert op een zon nige dag bij een hek met op de achter grond links de boerderijen van Sint Jans- kerke en rechts het dorp Meliskerke. Het is geschilderd in Zoutelande, waarschijnlijk ter hoogte van de Noordendolfer bij Kop- pejan. De heer Van der Velden zou graag achterhalen wie het meisje op het schilde rij is. Hij heeft hier onderzoek naar verricht maar is er niet achter gekomen wie zij is. Gerard Bergsma werd in 1873 te Winters wijk geboren. Van 1890 tot en met 1894 volgde hij de Rijksacademie in Amster dam. In 1909 vestigde hij zich in Zoutelan de. Hier zou hij ruim 45 jaar blijven wonen. Hij schilderde zee- en duingezichten, por tretten en dorpsgezichten. Tijdens de bevrijding van Walcheren in 1944 werd zijn huis 't Pauwtje verwoest door een bombar dement en ging bijna al zijn vroege werk verloren in de vlammenzee. Na de oorlog herbouwde hij 't Pauwtje en ging hij ook weer schilderen. Hij overleed in 1955. De redactie van De Wete ziet reacties gaarne tegemoet. O

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 41