de smederij van Simon Sanders. Die stond aan het Marnixplein te West-Souburg. De werkplaats was bestemd voor las- en ijzer werk. In het woonhuis, nummer 35, zit een De foto uit De Wete van oktober 2007. Onder: het pand van de voormalige smederij van S. Sanders aan het Marnixplein 35 te West-Souburg, (foto Leo Hollestelle)

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 43