Reactie eerste steen uit 1868. Tijdens de voorbereiding van de graaf werkzaamhe den van het Kanaal door Walcheren moest de sme derij van San- De steen in de gevel van de voormalige smederij van S. Sanders in West-Souburg. ders, gelegen aan de oostzijde van de hui dige brug, samen met een aantal huizen verdwijnen. Zodoende verhuisde de sme derij begin 1868 naar het Marnixplein. Als aardige wetenswaardigheid voegt de heer Uijt de Haag er nog aan toe dat de huidige Vrijburgstraat voordien Smitswegje heette en was vernoemd naar de sme derij. Boven dien is de huidige Spoorstraat in Oost- Souburg een restant van het vroegere Smitswegje, dat door het Kanaal door Wal cheren werd doorsneden. A.F.R. van Opdorp uit 's-Gravenpolder leest als rasechte Bevelander toch De Wete. Na het lezen van het Vadertje van Frans van den Driest in de vorige Wete bleef hij met een vraag zitten betreffende de maaltijden op het door water omgeven Walcheren. "Hoe kan het zijn dat er blijk baar nooit vis op tafel stond? Ik kan me herinneren dat voor de oorlog visvrouwen van Arnemuiden met een benne vol vis naar Goes fietsten en in de stad luidkeels krijsten: 'Scharren en scharretjes'. Er was met al die vissersdorpen toch te verwach ten dat op Walcheren veel vis zou worden gegeten? En men kon - nog goedkoper - ook zelf gaan vissen. Bovendien zullen er toch ook wel katholieken op Walcheren hebben gewoond die op vrijdag geen vlees of vleesproducten mochten eten. Op ons eiland werd vaak vis gegeten. Vaak stokvis met stamppot van wortelen en aardappe len." Aldus de heer Van Opdorp.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 44