Onder de draad IHhBk jÉBfc De elektrificatie van de Zeeuwse spoorlijn 1955-1957 op de licht afgedrukte foto op pagina 10 in de vorige Wete. De foto is nummer drie in de serie van vier over de herbeplanting van het Seisbolwerk in Middelburg. Deze is door de drukker verkeerd overgezet en dat was bij de opmaakproef niet te zien. Excu ses van de drukker. Bij dezen aanvaard. Leo Hollestelle Inleiding Reizen per trein, voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Ook op de Walcherse stations staan dagelijks reizi gers van diverse pluimage, dagjesmensen, forensen en scholieren, op de trein te wachten. Na het instappen zoeken ze een plekje en gaan zitten lezen, sms'en, telefo neren of gewoon uit het raam staren. Tijdens een treinreis schenkt niemand aandacht aan de voorbijschietende boven leidingportalen, een geëlektrificeerd baan vak is immers vanzelfsprekend. Toch is er een tijd geweest waarin dat anders was, want vóór 1957 reden op de Zeeuwse lijn diesel- en stoomtreinen. In de periode eind 1955 tot april 1957 werd de Zeeuwse lijn pas geëlektrificeerd en op 17 april 1957 werd hij feestelijk in gebruik genomen. Verbindingen De treinverbindingen van Walcheren met de rest van het land waren rond 1955 heel behoorlijk. Wie een dagje naar Rotterdam wilde, kon - als hij vroeg opstond - al om tien uur op de Lijnbaan aan de koffie zit ten. Als hij om acht uur 's avonds uit Rot terdam vertrok, was hij om tien uur weer in zijn woonplaats terug. Voor de Randstad moest altijd in Roosen daal worden overgestapt. Wel was er sinds 1950 een doorgaande dieseltreinverbin ding Vlissingen-Nijmegen. De afstand Vlis- singen-Nijmegen kon daarmee in drieën half uur worden overbrugd. In Vlissingen hadden deze treinen echter maar dertien minuten om te keren en als ze met vertra ging binnenkwamen liep de dienstregeling in de war. Het probleem werd onder ande re veroorzaakt door het enkelspoor tussen Woensdrecht en Rilland-Bath. NS besliste daarom dat het baanvak Woensdrecht- Rilland-Bath verdubbeld moest worden. Elektrificatieplannen Na het herstel van de oorlogsschade begon NS met de modernisering van het bedrijf. Daartoe behoorde onder andere de vervanging van de stoomtractie door elek trisch en dieselelektrisch materieel. Ook het verouderde en arbeidsintensieve sein- stelsel was aan modernisering toe. Er werd een projectgroep Elektrificatie van lijnen ingesteld, die zich in 1949 over de

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 5