\rJ Activiteiten eel gesprekspartner weten ter zake van het gemeentelijk monumentenbeleid. Met de toekenning van de prijs aan de heer Smallegange wordt tevens waarde ring uitgesproken voor het op dit gebied voorbeeldige werk van de Stichting Vrien den van Middelburg. Een stichting die zelf, met het periodieke toekennen van de Bronzen Veer, beseft dat betrokkenheid bij en bezorgdheid over de omgeving, over het heem, zich zeker niet hoeven te beper ken tot het innemen van afwijzende stand punten ten aanzien van actuele ontwikke lingen, maar zich ook kunnen manifesteren in het prijzen van sommige van die ontwik kelingen. De jury vertrouwt erop dat toekenning van de prijs aan de heer Smallegange als voorzitter van de Stichting Vrienden van Middelburg, door velen in en buiten de Heemkundige Kring Walcheren met instemming zal worden bejegend, omdat door zijn en haar toedoen ons heem, in dit geval ons hoofdstedelijk heem, onmisken baar kwaliteit heeft behouden én aan kwa liteit heeft gewonnen. Zaterdag 27 september 2008 Buitenheemse excursie Gent "Blijf niet in Uw luie zetel zitten. Kom naar buiten. Naar de gezelligste, maar ook prikke lendste stad van Vlaanderen. Naar Gent." Zo profileert Gent zich, als bruisend authentiek. Onze zuiderburen blijven boeien. Zoveel steden zijn de moeite waard, dat de com missie ook dit jaar weer gekozen heeft voor België. We gaan er echter dit jaar iets origineels van maken, want dat Gent al in de dertien de tot de vijftiende eeuw een ongekende bloei beleefde, ach dat wist u wellicht al. Waar Schelde en Leie samenvloeien in een gloednieuwe jachthaven, wist u dan misschien net niet, maar namen als Gras- en Korenlei, Sint Baafskathedraal, het Bel- fort, het eclectische stadhuis, het Graven steen, die namen had u toch wel eens horen vallen. We gaan deze gebouwen wel zien, maar toch geeft deze excursie een heel andere kijk op de stad. We ondernemen met een gegidste stadswandeling een culinaire ver kenning waarbij we ons ondertussen te goed doen aan lekkere hapjes in diverse restaurants van de binnenstad. En lekker eten kunnen ze, die Belgen! De bus vertrekt om 8.30 uur uit Vlissingen, 8.45 uur uit Koudekerke en 9.00 uur uit Middelburg. Na een koffiepauze met gebak beginnen we om 12.00 uur aan onze eerste stads wandeling. Daarna hebben we een heerlijk lange lunchpauze ingelast, waarin iedereen vrij is om op zijn gemak iets in de stad te doen wat hij zelf wil. Lekker op een bankje in

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 50