De tentoonstelling laat aan de hand van archiefstukken, beeld en geluid en beel dende scènes hoogtepunten zien uit twin tig eeuwen religie in Zeeland. Bij de tentoonstelling is een Kijk Luister- wijzer Geloven en een speurtocht voor kin deren, Pelgrimstocht langs kloosters en kerken. Openingstijden: maandag t/m vrijdag en elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis. Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg, telefoon 0118-678800. Waar komt dat vandaan? Van oud vuil tot erfgoed Landelijke Archievendag Vriendendag 2008 Zeeuws Archief, zaterdag 11 oktober 2008, 12.00-17.00 uur Brieven, foto's, bouwtekeningen, affiches, bedrijfsdocumenten, notariële akten, teke ningen: in het Zeeuws Archief zijn ze alle maal archiefstuk. Maar hoe zijn ze daar gekomen? Hoe wordt iets een archiefstuk? Vaak dragen overheidsinstellingen docu menten over aan het archief, maar zij zijn niet de enige! Soms brengen bedrijven of particulieren hun bedrijfs- en familiepapie ren. Ook gaan archiefmedewerkers zelf op pad. Uit vochtige kelders, uit verlaten ge bouwen, uit boedelopruimingen of uit het oud vuil, klaar om aan de straat gezet te worden, brengen ze historisch erfgoed in veiligheid. Want af en toe zijn archiefstuk ken bijna te vondeling gelegde kinderen. Tijdens de Landelijke Archievendag Vriendendag in het Zeeuws Archief op zaterdag 11 oktober 2008 krijgen bezoe kers de verhalen te horen én de archief stukken te zien die onder bijzondere omstandigheden verworven zijn. Zoals een verbazingwekkende schenking door de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog en de buitengewone stukken over Salzbur- ger emigranten, waarvoor een archivaris een deur in een kerk in Zeeuws-Vlaande- ren moest forceren. De Landelijke Archievendag Vrienden dag duurt van 12.00 tot 17.00 uur. Elk uur is er een rondleiding door de depots langs de bijzondere aanwinsten en hun verhalen. Wilt u meer weten over de geschiedenis van uw eigen familie of bedrijf? Kom dan naar de studiezaal, waar de experts voor u klaarstaan en u direct uw onderzoek kunt beginnen. Wilt u uw eigen oude papieren of foto's onderbrengen in het Zeeuws Archief? Leg ze voor aan de experts en ontdek de mogelijkheden. Om 16.00 uur geeft auteur Arthur Japin een lezing in de Hofpleinkerk over het be lang van archieven in zijn werk. Na afloop kunt u uw boek laten signeren. De entree voor de lezing is 5,-. De lezing is gratis voor Vrienden van het Zeeuws Archief.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 54