Commissarissen meegedeeld dat de minister van Verkeer en Waterstaat groen licht had gegeven voor de elektrificatie. NS kon aan de slag. De uitvoering werd opge dragen aan het Spoorwegbouwbedrijf, een in Maarssen gevestigde NS-dochteronder- neming, waarvan Den Hollander com missaris was. Dat bedrijf had ervaring op- Automatisch blokstelsel/overwegen Tijdens de elektrificatie paste NS meteen de beveiliging aan. Vóór 1957 was op de Zeeuwse lijn het zogenoemde armseinstel- sel in gebruik, een arbeidsintensief sys teem waarbij seinen en wissels vanuit een centrale post en diverse seinhuizen wer den bediend. De Zeeuwse lijn behoorde tot gedaan bij verschillende grote elektrifica- tieprojecten in ons land. NS leverde ook de nodige mankracht, de operatie was dus een NS-/Spbb-coproductie. Beide ondernemingen moesten een logis tiek en operationeel hoogstandje leveren. Materialen moesten aangemaakt c.q. besteld worden en tijdig op de bouwplaats aanwezig zijn. Veel materialen, zoals de betonblokken voor de bovenleidingporta len, werden aangevoerd vanaf de werf van het Spoorwegbouwbedrijf in Maarssen. Omdat de normale treinenloop zo weinig mogelijk verstoord mocht worden, moest volgens een strak schema worden gewerkt. Een dieseltrein rijdt over het spoor op de Sloe- dam tijdens de werkzaamheden aan de elektrifi catie van het spoor. Op de achtergrond Arne- muiden, 1956. (Zeeuwse Bibliotheek, Beeld bank Zeeland, 5941fotoarchief PZC) de eerste drie die met een modern licht seinstelsel werden uitgerust. Het werd automatisch genoemd omdat het door de trein zelf werd bediend: zodra die een bepaald blok binnenreed, sprong het sein achter de trein op rood. In Bergen op Zoom, Kruiningen-Yerseke, Kapelle-Biezelinge, Goes, Middelburg en Vlissingen werden tableaus geïnstalleerd

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 7