Paauwenburg Van boerderij te Koudekerke tot woonwijk van Vlissingen .1 BI Walcheren a Paauwenburg ys* 't K o f P« tl wè n bui De naam Paauwenburg zal de meeste Walchenaren bekend in de oren klinken. De Vlissingse wijk staat al bijna vijftig jaar op de kaart. In de hoedanigheid van buiten plaats is Paauwenburg echter tot op heden niet in de schijnwerpers gezet, en dat is niet verwonderlijk. Er is weinig bekend over deze lusthof, die aan het begin van de negentiende eeuw verdween. Er is zelfs geen afbeelding van bewaard gebleven. Over de in 1967 afgebroken boerenhofste de Paauwenburg weten we gelukkig meer, en over de familie Aarnoutse een heleboel. Deze Koudekerkse familie woonde en werkte 146 jaar lang op de boerderij. Als gevolg van stadsuitbreidingen in de twintigste eeuw zijn er in Middelburg en in Vlissingen verschillende wijken naar (voor malige) buitenplaatsen en/of boerderijen genoemd. Gelukkig maar, want mede op die manier wordt een belangrijk aspect van het rijke verleden van ons eiland in herin nering gehouden. In Middelburg kennen we onder meer de wijken Dauwendaele, Klarenbeek en Grif fioen en in Vlissingen de gebiedsdelen Vrij burg en Baskensburg en de wijken Wester- zicht, Bossenburgh, Papegaaienburg en Lammerenburg. Vanaf 1962 kreeg Paau wenburg gestalte, de wijk die indirect naar de buitenplaats en direct naar de boeren hofstede werd genoemd. Buitenplaats Paauwenburg Lusthof Paauwenburg lag in de zeventien de en achttiende eeuw tussen zijn 'grote broers' Swanenburg (zie De Wete, juli 2008) en Lammerenburg in. Het grondge bied grensde zelfs aan dat van Lammeren burg. Sinds de herindeling van 1966 is dit gebied van de gemeente Vlissingen, maar destijds maakte het deel uit van de gemeente Koudekerke. Echter, voordat er nog maar sprake was van een buitenplaats en van de naam Paauwenburg, stond op deze plek, in het In Vlissingen zijn enkele gebiedsdelen en wijken vernoemd mar vroegere boerderijen. Voor Paauwenburg moet u rechtdoor... (foto Leo Hollestelle) zogenoemde Oplandtmuelen block, een eenvoudig boerenbedrijfje. Dat lag, om precies te zijn, op het stuk plantsoen dat nu tegenover het huis aan de Thorbecke- laan 38 is te vinden. Voor zover te traceren, weten we dat vóór 1585 ene Jan Leunisse hier zijn land be werkte. In 1585 komen we Bertelmeeüs ••-.j Centrum fff/' N288 [Bouwverke Dijkverste Boulevard Bossenburgh Rosenburg Lammerenburg

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 11