11 dragen eveneens dierennamen, zoals Lammerenburg en Papegaaienburg. Het lam en de papegaai zien we terug in de familiewapens van de desbetreffende oprichters. Of dat bij Paauwenburg ook het geval was, is vooralsnog niet bekend. De naamsverwijzing naar de pauw is niet uniek in Zeeland. We vinden deze wel vaker, zoals bij villa De Pauwhof in Lams- waarde (Zeeuws-Vlaanderen) en hoeve De Witte Pauw bij Borssele (Zuid-Beveland). De volledige naam Pa(a)uwenburg komen we nog een enkele keer tegen. Na de erfgenamen van Heyndricx kwam de familie Du Bon in het bezit van de lust hof. Leden uit deze vermogende familie bekleedden hoge functies binnen de magistraat van Vlissingen, Middelburg en het gewest Zeeland. De bekendste telg was Jacob du Bon. Hij schopte het tot secretaris van Middelburg en Zeeland en later raadpensionaris van Zeeland. Niet Jacob, maar Willeboort (1713) en vervol gens Jan (Jean) du Bon (1749) bezaten de buitenplaats Paauwenburg. Jan was behal ve van de lusthof ook eigenaar van een Vlissingen en het platteland ten noorden van de stad met in de verte de boerderijen Paau wenburg en Zwanenburg (links bij de Nolle). Detail van schilderij door Pieter Segaers uit 1669. (collectie Zeeuws maritiem muZEEum) huis aan de Bierkaai (nu Bellamypark) in Vlissingen en had onder meer (pak)huizen in de Hellebardierstraat, de Breewater- straat en Bij de Kade. Een aantal maanden voor zijn dood, op 13 februari 1765, verkocht Du Bon Paauwen burg aan Izaak Kluyfhout voor een bedrag van 1.450 pond Vlaams. Ter vergelijking: het patriciërshuis aan de Bierkaai werd vlak na zijn overlijden voor 300 pond Vlaams van de hand gedaan. Kluyfhout moet een vermogend man geweest zijn, vooral als men weet dat hij zijn in 1757 aangeschafte boerderij niet van de hand deed. Deze hofstede stond onder aan de duinen, ongeveer tegenover de huidige duinovergang Vijgheter. In 1770 en 1771 vonden er merkwaardige transacties plaats. Izaak Kluyfhout ver kocht zijn buitenplaats aan mr. Johan

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 13