Steengracht (1727-1785), een bekende naam op Walcheren. Op zich niets bijzon ders, ware het niet dat Kluyfhout Paauwen- burg het jaar erna terugkocht! De reden daarvoor is niet duidelijk. Mr. Johan Steengracht was onder meer pensionaris-honorair van Veere en in latere jaren burgemeester van dat stadje. In Kou- Paauwenburg en omgeving op de kaart van Walcheren van de gebroeders Hattinga, 1750. (Zeeuws Archief, Atlas Hattinga Zeeland, deel I nr. 23) dekerke had hij veel land in bezit en vanaf 1761 had hij Lammerenburg overgenomen van Andries Westerwijk. Als hij een kleine tien jaar later ook eigenaar wordt van Paauwenburg, heeft hij gedurende een jaar maar liefst twee buitens in bezit. In 1776 deed Kluyfhout zijn lusthof voor de tweede maal van de hand, nu aan Adriaan Jansen. Bij de verkoop van Paauwenburg was Kluyfhouts reeds genoemde boerderij aan de kust inbegrepen. Ook Jansen maakte of verkreeg in deze tijd blijkbaar fortuin, want Paauwenburg kostte hem het tienvoudige van wat zijn eigen boerderij hem opleverde. De laatste eigenaar van de buitenplaats was de uit Biggekerke afkomstige Abra ham Simpelaar, die zich vanaf 1798 ont fermde over Paauwenburg en bijbehoren de onroerende goederen. Simpelaar was naast landman politiek geëngageerd. Eerst was hij gemeenteraadslid en later schepen (wethouder) van zijn dorp. In de periode 1813-1816 sloeg het noodlot toe voor deze familie. Eerst verloor Abraham zijn twintig jarige dochter Neeltje in 1813, vervolgens verslechterde zijn financiële situatie waar door zijn buitenplaats verpauperde, en in mei 1816 liet zijn vrouw het leven. Abra ham Simpelaar overleed een paar maan den na de dood van zijn vrouw. In zijn nalatenschap stuiten we op een dokters rekening; hij heeft zijn laatste maanden ziek moeten doorstaan. Afbraak herenhuis De periode tussen 1795 en 1814 beschou wen we als de Franse tijd. Niet lang nadat de Franse troepen waren binnengevallen, werd ons land een vazalstaat van Frank rijk. In de negentien jaar dat de bezetter in onze contreien verbleef, verarmde de Wal- cherse bevolking geleidelijk aan steeds VacAete'j/rft

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 14