14 tegen de vlakte is gegaan. In het verkoop contract wordt specifiek gemeld dat er een boerenhofstede is verkocht. In en rondom de Franse tijd verdwenen veel buitenverblijven zo van de kaart. In 1820 nam Zacharias Paspoort in zijn boek Beschrijving van Zeeland - een aanvulling op de Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden (deel Zeeland) uit 1750-1753 - een lijst op met de namen van verdwe nen buitenplaatsen. De opsomming telt maar liefst 74 namen. Saillant detail is dat Paauwenburg in dit verband niet wordt genoemd, terwijl dit buiten een jaar of vier tevoren ter ziele was gegaan. Heeft Pas poort Paauwenburg destijds over het hoofd gezien? Jaco Simons Het tweede deel over de geschiedenis van Paauwenburg verschijnt in de volgende Wete. Daarin staat centraal de familie Aar- noutse die van 1816 tot 1963 op de boer derij woonde en werkte. Geraadpleegde bronnen -H. Sakkers, 'Vesting Vlissingen', Vlissingen 2004. - J. Simons, 'Walcheren, ivat anders', Vlissin gen 2005. - J. Simons, 'Walcheren, wat anders 2'Vlis singen 2007. - Simons, 'Klaver Vier; wijkkrant voor Paau wenburg' (diverse artikelenVlissingen 2007, 2008 en 2009. - J. Simons, 'Zwanenburg. Van heerlijk huis tot boerderij te Koudekerke', in: De Wete, 2008 nr. 3, p. 19-27. - www.koudekerke.info (algemene informatie over Koudekerke). - www.zeeuwengezocht.nl (persoonsnamen- database van het Zeeuws Archief). - Gemeentearchief Vlissingen: - Notariële Archieven 1796-1842, notaris Lieven de Jonge Borgerhoff, inv.nr. 430. - Zeeuws Archief: - Zeeuws Genootschap, Zelandia lllustrata deel I nr. 95, blad 2. - Atlas Hattinga, Kaarte van het eyland Wal cheren de Ao. 1641 gemaakt door Christof- fel Bernards, gekopieerd door D.W.C. en/of A. Hattinga, ca. 1750, inv.nr. 13. - idem, Kaart van Walcheren [blad 8] (1750), inv.nr. 23. - Archief families Spoors en Sprenger, inv.nr. 97 ('Beschrijving van Zeeland' door Mr. Zacharias Paspoort, 1820). - Aanwinsten Kaarten Rijksarchief in Zee land, inv.nr. 1920.79. Reiskaart van het eiland Walcheren (ca. 1780). - idem, inv.nr. 1956.15. Eiland Walcheren (ca. 1800). - Handschriftenverzameling Rijksarchief in Zeeland, inv.nr. 1203. - Archief Rekenkamer van Zeeland, Rekenka mer II, inv.nr. 1153. - Archief Polder Walcheren 1511-1870, inv.nrs. 281, 282, 927, 928 en 933. - Notariële archieven 1796-1842, notaris Jan Loeff, inv.nrs. 568 en 605. - Archief Prefectuur van het Departement der Monden van de Schelde, inv.nrs. 149, 150 en 152. - Rechterlijke archieven Zeeuwse eilanden, Transporten en plechten Vierschaar Vlissin gen (1679-1795), inv.nr. 1308. - idem, Transporten en plechten Koudekerke (1795-1811), inv.nrs. 1400 en 1407. - Zeeuwse Bibliotheek: -Middelburgsche Courant', november en december 1816.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 16