Boerderij Nieuwlandsrust op de kadastrale kaart van 1940, Kadastrale gemeente Nieuw en Sint Joosland sectie A. (Zeeuws Archief, Kadastrale plans cat.nr. 5130) interesses: geschiedenis en cartografie. In 1882 werd hij bedrijfsleider van het ouderlijk bedrijf. Op 8 maart 1884 meldde hij zich aan als lid van de landbouwvereni- ging in Nieuw- en Sint Joosland die was opgericht op 1 september 1877 als een van de eerste in ons land. In 1900 nam Ferdinand het bedrijf van zijn vader over. Op dat moment was Nieuw landsrust met 100 hectare een van de zes grote boerderijen op Walcheren. Toen vader Polderdijk in 1916 overleed, werd het grondbezit verdeeld tussen Ferdinand en zijn vier zusters. Ferdinand erfde de hofstede met 20 hectare grond en met deze omvang viel het bedrijf terug tot een van de vele middelgrote bedrijven op het eiland. De testamentaire verdeling was voor hem dus een enorme aderlating. In zijn levensbericht noteerde hij dan ook dat hij in de daaropvolgende jaren veel minder rendement had kunnen behalen dan ande re grote boeren. Tot die categorie rekende hij zichzelf dus nog wel. Ferdinand Polderdijk spreekt dan over de laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog, waarin de regering een distributiesysteem opzette vanwege oplopende voedseltekor ten. Boeren kregen een teeltprogramma opgelegd en de oogst werd tegen vaste prijzen opgekocht, wat zorgde voor econo mische zekerheid. De regeringscommissa ris deed enkele keren een beroep op Pol derdijk om de opbrengst van hooilanden te taxeren.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 18