Kipkarren in de duinen De spoorlijn van Veere naar Westkapelle Voor het transport van bouwmateriaal voor de bunkerbouw van de Atlantikwall op Wal cheren is tijdens de Tweede Wereldoorlog een spoorwegtracé tussen Veere en West kapelle aangelegd. Halverwege 1942 zag de Duitse bezetter dat het geen zin meer had om Engeland te veroveren. De Duitsers verwachtten eerder het tegenovergestelde, namelijk dat de Engelsen hen zouden aanvallen en daar om bouwden ze verdedigingswerken langs de kust, van Noorwegen tot aan Spanje. Ook op Walcheren werd fors gebouwd. Voor deze bouw moest veel materiaal aan gevoerd worden. Er waren weinig vracht wagens beschikbaar en de vrachtwagens die er waren, werden ingezet aan het front. De brandstofschaarste speelde ook een rol, maar kolen waren voldoende aan wezig. Hierdoor was het vervoer over het spoor met stoomlocomotieven een voor de hand liggende oplossing. De Duitse aannemer Rogge und Wessels uit Bremen, die onder toezicht van de organisatie Todt stond, voerde het werk aan de spoorlijn uit. Todt was een semi- militaire instantie die op alle militaire wer ken toezicht hield. Todt liet een tramspoor aanleggen van Veere naar Westkapelle en een smalspoor van Vlissingen naar West kapelle. De aanleg van de lijn Veere-West- kapelle nam ongeveer drie maanden in beslag. Al het materiaal, zoals grind, rails, bielzen en vier stoomlocomotieven met kipkarren, werd per binnenvaartschip naar Veere aangevoerd. Het tracé De spoorlijn van Veere naar Westkapelle liep vanaf de 'Oude Pont' aan het kanaal bij de sluis van Veere naar de plaats waar nu Buiten de Veste is gelegen. Daar was een opslagplek gemaakt voor Kies, de Duitse benaming voor zand met grind. Even voorbij de Oude Pont, in de richting van Middelburg, was een werkplaats voor het onderhoud aan de locomotieven en kipkarren. Nog verder het voormalige jaag pad op, werd een grote loods gebouwd voor de opslag van cement. Ongeveer waar nu de woningen met de brug aan de sluis zijn, was een wissel rich ting de Grote Kerk. De Duitsers waren eerst van plan om de werkplaats in de Grote Kerk te bouwen, maar dat ging gelukkig niet door. Monumentenzorg had toch nog wat te zeggen in die tijd en dank zij hun protest werd het gebouw niet voor dit doel gebruikt. Bij het wissel kon de trein ook rechtdoor rijden, de Kanaaldijk af richting Veerseweg. Verder ging het door het Singeltje langs de villa Stilwater, waar het kantoor van Rogge und Wessels gevestigd was. Vervolgens ging de route naar de vuilnisstortplaats (nu Buiten de Veste) en vandaar naar Oranje zon over het duinvroon en door de Mante- linge naar Domburg. Daar was een wissel. Eén spoor ging de duinen op naar de watertoren. Via het wissel kon de trein ook naar Westkapelle. Bij de molen van Dom burg stak het spoor de Roosjesweg over en liep het naar de Schelpweg richting Westkapelle. Het spoor lag daar naast de weg op de plek waar nu het fietspad is, in een rechte lijn naar de Westkappelse dijk. Even voor de dijk begon het spoor te stijgen. Bij Oranjezon, Domburg en Westkapelle waren losplaatsen voor Kies, cement, betonijzer en andere benodigdheden voor

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 27