Deel van een Engelse militaire kaart van Dom burg en omgeving, gemaakt 25 en 28 oktober 1944, met daarop ingetekend de spoorbaan ten zuiden van het dorp met rechts de aftakking in de richting van Westhove. (Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata deel I, nr. 1241) het bouwen van bunkers. In Veere werden de locomotieven van kolen en water voor zien en bij het pompgemaal op Oranjezon en de molen van Domburg kon het trein personeel water innemen. De stoomloco motieven gebruikten namelijk veel water. Een locomotief kon zes kipkarren van zes m3 of acht van vier m3 gevuld met Kies trekken. Betonijzer werd op lange spoor wagens vervoerd en cement in gesloten wagons. Het personeel De machinisten en de stokers handelden met de boeren die hun bedrijf of land aan de spoorlijn hadden en ruilden bijvoorbeeld kolen voor erwten of bonen. Er werkten ongeveer veertig man bij het spoorlijntje, allemaal dwangarbeiders. Zelf heb ik vier maanden als dwangarbeider in de reparatiewerkplaats bij dit bedrijf ge werkt. Veel mannen kwamen uit Brabant, voornamelijk uit de textielindustrie. In de werkplaats en op de locomotieven werkten

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 28