Een andere oorzaak was dat in Vlissingen de muur bij hoogwater slechts vijf tot zes meter boven de hoogwaterlijn uitstak. Bij het fort moest dat dertien meter worden, aldus Caland. Hij was van mening dat een fort met vijf gelijke zijden het meest doelmatig zou zijn. Men kon het fort dan goed verdedigen, uit welke hoek de vijand ook zou komen. Elke zijde moest, vanaf de borstwering geme ten, 120 meter lang worden met een toe gang tot het fort aan de beschutte oost zijde. Binnen het fort plande hij een wachtkamer en een toilet voor de soldaten. Verder waren er een kamer voor de dienstdoende officier, kazematten en een magazijn of een kamer voor arrestanten nodig. Men kon ook nog aan een bomvrije ruimte den ken, aldus Caland. Het aantal vuurmonden was afhankelijk van de keuze of men het geschut over de borstwering heen liet schieten of door schietgaten vuurde. Het aantal vuurmonden zou volgens Caland tachtig of honderd stuks worden, over de vijf zijden van het fort verdeeld. Tot slot maakte hij een berekening. Hij dacht dat er voor dit werk tweehonderd schuiten nodig waren om materiaal en per soneel over te brengen. Zijn gespecificeer de begroting kwam uit op 3.332.000,-. Zin of onzin Dit artikel begon met de zin of onzin van een eiland voor de kust in 2007. Of de Nederlandse regering en prins Willem Fre- derik in 1836 het idee van Abraham Caland zinvol of onzinnig vonden, is niet bekend. Maar het pleidooi van Caland voor het behoud van "het volle regt en het vrije bezit der Schelde", waarvan hij dacht dat hij dat met een fort kon afdwingen, was niet realistisch. De realiteit was dat Neder land in 1839 moest erkennen dat België recht had op een vrije doorvaart op de Westerschelde. Het idee om een fort in de Westerschelde te bouwen is een papieren tijger gebleven. Frans van den Driest 1. In 1809 probeerden de Engelsen de Fransen uit Walcheren te verdrijven. In de nacht van 13 op 14 augustus werd Vlissingen zowel van land- als van zeezijde zwaar gebombardeerd door de Engelsen. De schade was enorm. Het is dan ook geen wonder dat Abraham Caland, die toen twintig jaar was en waarschijnlijk de schade heeft gezien, dit in zijn brochure naar voren brengt. 2. Begroeide klomp schorgrond van 16 a 20 cm, gestoken uit de bovenste laag van rijpe schor ren. 3. Rij staken of palen, op geringe afstand van elkaar in de grond geplaatst, die onderling met elkaar zijn verbonden. Het doel is de golven te breken. Geraadpleegde bronnen - K. Baart, 'Westkapelle hare bevolking, West- kapelsche dijk', 1889. - A. Caland, 'Verhandeling over het bouwen van een fort in den monding der Westerschel de', 1836. - J.H. van Dale, 'Tijdtafel van de geschiedenis der provincie Zeeland'1866. - H. Sakkers, 'Vesting Vlissingen', 2004. - M.H. Wilderom, 'Tussen Afsluitdammen en Deltadijken'deel 3,1968. - Encyclopedie van Zeeland, deel I, 1984. - Geschiedenis van de Lage Landen in jaartal len, achtste druk 1995. - Provinciale Zeeuwse Courant, 8 november 2007.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 34