Vadertje Piet Minderhoud muiden daarnaast ook granaten worden gedragen. Kenmerkend voor Nieuwland waren bijvoorbeeld de prachtige gouden, zogenoemde bloempotbellen, die bij zon en feestdagen of speciale gelegenheden aan de krullen werden gedragen. Aan alles komt een eind, en niets blijft, ook de dracht van Nieuw- en Sint Joosland niet. Elizabeth Jeras was de laatste die deze traditie trouw bleef. Waarschijnlijk zat dit in de genen want haar vader Dirk Jeras, die 30 maart 1984 overleed, was de laat ste man die nog op z'n Nieuwlands was. Bij dit artikel is bewust geen foto van Eliza beth geplaatst. Zij was een zeer beschei den vrouw die in haar leven op geen enke le wijze in de belangstelling wilde staan. Kenmerkende Nieuwlandse sieraden waren de prachtige gouden z.g. bloempotbellen, die bij zon- en feestdagen en speciale gelegenheden aan de krullen werden gedragen, (collectie Juwelier Minderhoud, foto Leo Hollestelle) wordt gedragen. In Nieuwland kwamen uit sluitend bloedkoralen voor, terwijl in Arne- J'ei nog gin rik, allêêne maer 'n 'aek di je gat an 'angt De uitdrukking 'Je hebt nog geen rug, alleen maar een haak waar je gat aan hangt', werd plagend tegen kinderen gezegd als ze over rugpijn klaagden. Het was niet zo verwonderlijk dat kinderen van tien jaar en ouder weieens rugpijn hadden want zij moesten al op jonge leef tijd meehelpen op het land. Jongens van tien tot twaalf jaar moesten bijvoorbeeld bonen en erwten inleggen. Hierbij stonden ze constant gebukt om de erwt of boon in de grond te leggen. 's Morgens werd vol goede moed met het inleggen begonnen. Er werd gelachen en gepraat, maar hoe verder de dag verstreek hoe stiller het werd. Half de middag klonk af en toe de kreet: Ajje. ajje, m'n rik! En 's avonds klaagden de jongens thuis tegen hun vader en moeder over hun pijnlijke rug. Pien in je rik? J'ei nog gin rik, allêêne maer 'n 'aek di je gat an 'angt en morge za 't wè over weze, was het antwoord. En daarmee moesten ze het doen. Frans van den Driest

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 36