De Wete weet het len. Wat te denken van namen als Candia, Acht is meer dan duizend, Mouternest, Kouse, Slicher van Bath, Stroopuit, Molem- baix, Pyramide en Monocotyl? Gelukkig heeft Gerard Smallegange hun herkomst voor ons uitgeplozen. Daarvoor dook hij in archieven, maakte hij gebruik van internet en sprak hij veelvuldig met deskundigen en bewoners van desbetreffende boerderij en. Wanneer zijn speurwerk weer de bete kenis van een naam opleverde, moet hem dat een hoge dosis voldoening hebben gegeven, kan ik me zo voorstellen. Het is jammer dat dit boek te veel amateu ristische foto's bevat. Nu weet ik wel dat je met foto's 'uit de oude doos' mindere kwali teit moet accepteren, maar in diverse recente plaatjes zitten ook nogal wat zwak heden. Zeker gezien het feit dat het groot ste deel van elke pagina wordt gevuld met illustraties, mag je daarvan wel wat ver wachten. Verder is de grafische vormgeving van Land- en Zeezicht helaas magertjes. Soms lijkt het geheel op een schoolboek van weleer door de weinig fantasievolle inde ling van tekst en illustraties. Een ander minpunt is het feit dat in de helft van deze uitgave kleurendruk achter wege is gelaten. Dat zal voor uitgever De Koperen Tuin voordeliger zijn geweest, maar het komt een boek als dit niet ten goede. De auteur en zijn intensieve speur werk verdienen beter: zesennegentig pagi na's in kleur en een aantrekkelijke lay-out. Als ik naar het feestje van mijn ideale schoonvader zou gaan, zou ik hem toch ook niet afschepen met een züünig cadeautje? Gerard Smallegange is meer waard. Dat bewijst hij keer op keer. Jaco Simons Gerard Smallegange, Land- en Zee zicht. Boerderijnamen in Zeeland. Uitgave De Koperen Tuin, Goes, 2008, 96 pp., ISBN 978-90-76815-26-8, prijs 17,50. In de vorige Wete vroegen wij uw hulp bij het identificeren van twee schilderijen. Het schilderij met het meisje in Walcherse dracht, geschil derd door de heemkundige H.G.J. de Meij, is herkend door mevrouw K. Stroo- Louws uit Zoutelande. Volgens mevrouw Stroo is het afgebeelde meisje Pieternella (Pietje) van Sluijs, dochter van Janis van Sluijs en Maria (Mietje) de Visser, toentertijd wonende aan de Baaiweg, gemeente Zoutelande. Pieternella is later getrouwd met Adriaan van Maldegem, afkomstig uit Dishoek. Ze is enkele jaren geleden overle den. Van Maldegem is vele jaren fritesboer geweest in Zoute lande. Hij had een friteszaak aan de Langendam.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 38