/G Van de redactie t 'Q De afgelopen maanden ontvingen we posi tieve reacties van leden uit Nieuw- en Sint Joosland. In De Wete van oktober 2008 en in die van januari dit jaar werden in een aantal artikelen aspecten van dit deel van Walcheren belicht. Het grondgebied van Nieuw- en Sint Joosland heeft een heel andere ontstaansgeschiedenis dan het 'hoofdeiland' Walcheren waarmee het in 1818 door middel van een dam werd ver bonden. In deze Wete kunnen de leden uit Nieuw- en Sint Joosland opnieuw hun hart ophalen. Piet Zuijdweg schreef een tweede deel over het leven van de belangrijkste inwoner van Nieuw- en Sint Joosland, Fer dinand Polderdijk (1860-1944), terwijl Piet Minderhoud ons vertelt over de laatste vrouw in de Nieuwlandse dracht. Zij is begin van dit jaar overleden, waarmee de Nieuwlandse dracht alleen nog maar te zien zal zijn bij demonstraties van vereni gingen als Ons Boeregoed. In november 2003 heeft Piet nog onderzoek gedaan naar de dragers van de Walcherse dracht naar aanleiding van het overlijden van de laatste mannelijke drager ervan. Vijfenhalf jaar geleden was de stand nog 216 dames in dracht. Hoeveel zullen dat er nu nog zijn? Het openingsartikel van deze Wete is van Jules Braat. Hij weet ons weer te verras sen, nu met de wederwaardigheden van de band van Baby den Toonder. Deze Mid delburgse muzikant was de leider van een groep muzikanten die tussen 1945 en 1955 in gelegenheden op Walcheren optraden en zo mede de uitgaanscultuur van na de Tweede Wereldoorlog vorm gaven. Er werd in die tijd ook heel wat afgefeest. Jaco Simons verdiept zich graag in de ge schiedenis van verdwenen boerderijen in zijn woonomgeving. Deze keer is het de boerderij Paauwenburg, waarnaar een wijk in Vlissingen is vernoemd. Zijn verhaal ver schijnt in twee delen. In de achttiende eeuw was Paauwenburg een lusthof van patriciërs uit Vlissingen, maar in de Franse tijd verviel het zoals zo vele buitenplaatsen op Walcheren en bleef de boerderij over. A.M. Leer, die inmiddels een respectabele leeftijd heeft bereikt, kent nog veel interes sante details van een spoorbaan die de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog van Veere naar Westkapelle lieten aanleggen voor het transport van materiaal voor de aanleg van de bunkers van de Atlantikwall. Plannen om zandbanken voor de kust van Walcheren en de monding van de Wester- schelde om te vormen tot eilanden en die een bepaalde bestemming te geven (bij voorbeeld een windmolenpark) zijn niet nieuw. Napoleon had al plannen om een zandbank voor Walcheren om te vormen tot een fort en in 1836 werkte de uit West kapelle afkomstige waterbouwkundige Abraham Caland dit plan uit om daarmee de zeggenschap van Nederland over de Westerschelde te waarborgen. Het was immers de tijd van de Belgische Opstand. Behalve dit artikel schreef Frans van den Driest ook het kleinste Vadertje sinds hij in 1991 met deze rubriek begon. Sommige uitdrukkingen die Jan Vader heeft verza meld hebben niet meer toelichting nodig. In de rubriek Feiten en mededelingen wordt uw aandacht gevraagd voor een bij zonder project, de digitale reconstructie van de vooroorlogse situatie van een deel van de Middelburgse binnenstad. O ja, stuurt ook een mooie foto van het Walcherse heem naar ons op, dan kunnen we de laatste Wete van dit jaar een extra fleurig tintje geven. Leo Hollestelle

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 4