Reacties geval niet de bruilof van Piet de Boeft van hof Welgelegen. Het Zeeuws Archief wil graag meer weten over de foto van een grote groep kinderen aan de voet van de Lange Jan te Middel burg. De foto is afkomstig van mevrouw A. de Jonge-van de Velde uit Middelburg. Op de achterzijde is gedrukt: "Donderdag 7 Januari 1937. Huwelijk H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard van Lippe Biesterfeld." Achter op de foto staan ook drie namen geschreven: Arij, Dien, Sjaan. Graag roepen wij uw hulp in bij het vinden van meer informatie over deze twee foto's. Uw reacties kunt u doorgeven aan de redactie. Trekdijk en Welzingepolder Een van de foto's bij het artikel van Leo Hollestelle over het havenkanaal van Mid delburg in de vorige Wete (januari 2009, pagina 15) is niet juist. Afgebeeld is niet de Mortierepolder, maar de noordhoek van de zogenoemde Welzingepolder, met op de achtergrond het boerderijtje Zonnehoeve van de familie Van Sluijs en helemaal rechts op de foto de komdijk van de Oes- terpit. C. Polderdijk, kleinzoon van F.P. Polderdijk, uit Nieuw- en Sint Joosland reageerde hierop. De dijk links op de foto zou volgens Leo Hollestelle de oude Trekdijk moeten zijn. Dit is echter onjuist. De vergissing is ontstaan omdat de weg onderlangs de dijk Trekdijk wordt genoemd. Overigens is het bord door toedoen van de werkzaamheden aan de nieuwe ontsluitingsweg voor Nieuw- en Sint Joosland in het najaar van 2008 verdwenen. In werkelijkheid geldt dat slechts voor een zeer kort gedeelte (in de nabijheid van het boerderijtje van de fami lie Van Sluijs). De echte Trekdijk is echter de dijk waar ook de omstreeks 2000 gedempte Oesterpit langs gelegen is. Op deze Oesterpit heeft menig Nieuwlander leren schaatsen. De Welzingepolder is een stukje 'oudland' met veen in de onder grond, en ontstaan door de aanleg van een inlaag(dijk) in het jaar 1526. Over de Oesterpit kan H. van Eenennaam uit Nieuw- en Sint Joosland nog toevoegen dat deze is ontstaan door een dijkval van de Welzingepolder op 6 oktober 1547. Hij vertelt daar nog bij dat de paarden die de schepen bij te weinig of verkeerd staande wind voorttrokken, over de dijk van de Wel zingepolder liepen. Maar aangezien deze dijk erg kronkelig was, had men tussen de punten van de inhammen trekdijken aan gelegd. De paarden konden dan meer evenwijdig aan de vaargeul lopen. Na de inpoldering van het Welzingse kanaal zijn deze trekdijken gaandeweg geslecht. Hier en daar kan men nu nog de verhogingen in het landschap enigszins waarnemen. De Mortierepolder is oostelijk van de Wel zingepolder gelegen. In deze polder staan twee boerderijen (van de familie Scheele en de familie Janse) en ook de molen van Nieuw- en Sint Joosland. Ter verduidelijking heeft de heer Polderdijk een kaartje gemaakt op basis van een luchtfoto in Googlemaps. In de nabijheid

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 40