gezaagd, de blokken hout waarop gescho ten gaat worden. Dit zagen gebeurt nog steeds met de ouderwetse trekzaag, een van de vele tradities die in ere worden gehouden. Twee weken vóór het gaaischieten komen de gaaischieters bij elkaar om 'de rollen te maken'. Tijdens deze vergadering is er een bestuursverkiezing. In drie bijeenkomsten in de dagen daarna worden de patronen gevuld en de gaten in de troenken ge boord. Als 'de rollen sluiten' op de woensdag voor het gaaischieten, moet iedereen die mee wil doen zijn naam op de lijst hebben ge zet. Zo niet, dan mag hij dat jaar niet mee- schieten. Omdat er inmiddels zestig leden zijn, wordt er op twee banen geschoten. Het gaaischieten begint op de donderdag avond vóór de schutterij met een rondgang door het dorp. De gaaischieters lopen ach ter de tamboer aan en bezoeken alle cafés en de kermis. Op vrijdagochtend om 5.00 uur is het eer ste appèl. Ben je niet op tijd, dan krijg je een boete, maar vooral veel commentaar van de andere gaaischieters, de hele dag door. Dan gaat de stoet naar de kerktoren waar de twee stingen opgehaald worden en naar de pit, de plaats waar geschoten gaat worden, gebracht worden. De stingen worden opgezet en het strand wordt afge zet. De rekruten gaan ondertussen met een emmer melk en een fles jenever de sleepdeur ophalen. Als de emmer en de fles leeg zijn, dragen ze de sleepdeur met daarop de foerier naar de pit. Om 8.00 uur volgt het tweede appèl bij café De Rode Leeuw, waarna de groep weer naar de pit gaat. Hier houdt de kapi tein een toespraak. De burgemeester be antwoordt de toespraak en lost het eerste schot op een troenke op de westgaai. Daarna wordt er om beurten geschoten op beide stingen. Dit duurt tot 12.00 uur, waarna de gaaischieters terug naar café De Rode Leeuw gaan. Vandaar gaan ze naar huis om zich op te frissen en witte kleding aan te trekken. Om 13.00 uur die nen de schutters gekleed in het wit voor het derde appèl aan te treden en volgt de rondgang, een tocht langs de cafés. Rond 15.00 uur keren ze terug naar de p/ï voor de tweede ronde gaaischieten. 's Middags worden eerst de scheepjes van de stinge geschoten, daarna zijn de pop petjes aan de beurt. Als de scheepjes afgeschoten zijn, mogen de rekruten hun snor afvegen. Na iedere prijs worden de prijswinnaars gejonast. Tot een uur of negen gaat het schieten door. Daarna gaan de schutters het dorp in om in de cafés na te praten over hun belevenissen van de dag. Op zaterdagmorgen komt de kascommis- sie bijeen en gaat de groep weer terug naar de pit. Er wordt afgerekend en de stingen worden teruggebracht naar het dorp. Als de stingen bij de toren zijn, wordt als afsluiting door de schutters, zittend op die stingen, een wit kalken pijpje gerookt. Rond 13.00 uur wordt het gaaischieten afgesloten door een toespraak van de kapitein en méér drank. Voor de 75 aanwezigen was dit een boei ende avond over een eeuwenoud, maar springlevend stukje cultureel erfgoed. Rob de Groot

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 45