Feiten en mededelingen Woensdag 1 juli 2009 Dorpswandeling Grijpskerke Toevallig of niet? Dit jaar is Grijpskerke aan de beurt voor onze jaarlijkse dorps wandeling en het toeval wil dat dit dorp dit jaar achthonderd jaar bestaat. Hoewel er verder geen festiviteiten aan verbonden zijn, is het wel leuk dat op deze manier Grijpskerke door de Heemkundige Kring in het zonnetje gezet wordt. Woensdag 1 juli 2009, aanvang 19.00 uur. Verzamelen: hervormde kerk aan de "Laat uw heemschat zien" Drukkerij ADZ te Vlissingen heeft - bij monde van Bert Gerestein - de Heemkun dige Kring wederom aangeboden om in een uitgave van De Wete een kleurenka- tern op te nemen. De vorige keer was dat in De Wete van januari 2003. Daarvoor deed de redactie toen een oproep aan de leden van de HKW om een creatieve bij drage in de vorm van zelfgemaakte teke ningen, schilderijen en aquarellen in te zenden. We noemden dat 'heemkunst'. Voor de invulling van dit nieuwe kleurenka- tern willen wij u, leden van de HKW, weer 'mobiliseren'. Wij dagen u uit om een foto in te sturen die - vanzelfsprekend - met het Walcherse heem te maken heeft. Laat aan iedereen uw heemschat zien. Welk object, welk landschappelijk element, welke gebeurtenis, welke persoon, enzo voorts vindt u bijzonder of waardevol voor het Walcherse heem? In deze tijd van digi tale fotografie kan bijna iedereen mooie Kerkring. Ontvangst met koffie en afsluiting met exclusief beeldmateriaal. Buitenheemse excursie De buitenheemse excursie zal dit jaar op zaterdag 29 september naar Maastricht gaan. We willen u deze Nederlandse stad met buitenlandse sfeer aanbieden, dus dat betekent: vroeg op stap, laat thuis. Noteer alvast de datum. In de volgende Wete krijgt u het uitgebreide programma te lezen. foto's maken. De redactie wil ook graag een korte toelichting bij de foto van uw keuze ontvangen. Belangrijk zijn gegevens over de exacte plaatsaanduiding en de datum. Voorwaarde om mee te doen is dat u lid bent van de HKW. U mag slechts één foto insturen, die in de afgelopen vijf jaar is gemaakt. Dat kan digitaal, maar u mag ook een afdruk of print van een foto toesturen. Digitale foto's moeten minimaal 1 MB groot zijn. Het is geen fotowedstrijd, de 'eer' is de publicatie in De Wete. Uw inzending kunt u insturen vóór 15 augus tus 2009. Digitale foto's kunt u sturen naar: info@hkwalcheren.nl, fotoprints kunt u stu ren naar het adres van de redactie, Bree- weg 13, 4371 SB Koudekerke. Een selec tie van de foto's wordt gepubliceerd in De Wete van oktober 2009. De redactie ziet met belangstelling uit naar uw inzending.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 47