Oproep Het bestuur van de HKW roept de leden op om hun e-mailadres door te geven aan de penningmeester. Het lid geeft daarmee het bestuur toestemming zijn e-mailadres te gebruiken om een snellere communica tie met de leden mogelijk te maken. Het e-mailadres zal uitsluitend worden gebruikt voor zaken de HKW betreffende, en niet voor andere doeleinden. Het bestuur ziet het als een uitbreiding van de service naar de leden toe, en denkt daarbij in de toekomst aan een soort nieuwsbrief met nadere informatie over lezingen en bijeenkomsten het heem betreffende, of leden te kunnen attenderen op informatie op de website, enzovoorts. U kunt uw e-maiiadres en toestemming doorgeven aan ledenadministratie® hkwal- cheren.nl of info@hkwalcheren.nl. Tentoonstelling Zeeuwse landbouw De nieuwe tentoonstelling in het Zeeuws Archief gaat over de Zeeuwse landbouw in de negentiende en twintigste eeuw. Zeeland is van oudsher een agrarische provincie. Akkerbouw, melkveehouderij en fruitteelt hebben altijd een belangrijke rol gespeeld. Het Zeeuws Archief brengt dit agrarische erfgoed met archiefstukken en oude voorwerpen weer tot leven. De aan dacht gaat onder andere uit naar de Koninklijke Maatschap De Wilhelminapol- der die dit jaar haar tweehonderdjarig bestaan viert, de Zeeuwse Landbouw Maatschappij (ZLM) en de NV Cultuur Maatschappij Loverendale op Walcheren, een van de eerste biologisch-dynamische landbouwbedrijven ter wereld. Tevens komen de vierhonderd jaar oude betrekkin gen tussen de Verenigde Staten en Neder land aan de orde. Dankzij de Marshall-hulp werd ook in Zeeland de landbouw verder gemechaniseerd. In het kader van het Jaar van de Tradities wordt aandacht besteed aan klederdrachten, boerderijen en typisch Zeeuwse landbouwgebruiken. De expositie is te zien van 27 april 2009 tot 8 januari 2010 in het Zeeuws Archief, Hofplein 16, 4331 CK Middelburg, van maandag t/m vrijdag en elke eerste zater dag van de maand van 9.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis. Reconstructie van het vooroorlogse Middelburg Lukas de Jong uit Amsterdam doet onder zoek naar de bakkerij van zijn overgroot vader Abraham van Dijk (1874-1954). De bakkerij van Van Dijk was in het vooroor logse Middelburg gevestigd op de hoek van de Kapoenstraat en de Wal. Van Dijk was een eigenzinnige persoonlijkheid. Hij moest bakker worden, maar zijn interesses lagen op vele andere gebieden. Hij was een autodidact. Vaak bleef hij bij klanten praten over het leven en het geloof. "Zijn woord was altijd met zout besprengd" en "sprankelend van geestdrift". Nadat hij na het bombardement van mei 1940 zijn bedrijfspand en woning was kwijtgeraakt, heeft hij zich geheel aan die andere inte resses kunnen wijden. Tragisch was zijn levensloop niet. Hij zou nooit geworden zijn wie hij was als - zoals hij dat zelf uitdrukte - de drukking der melk geen boter had voortgebracht. Tijdens zijn onderzoek naar de locatie van de bakkerij stuitte Lukas de Jong op het feit dat het oude stratenpatroon rond de Lange Jan en Nieuwe Kerk bij de weder opbouw van de stad is verdwenen. Hij

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 48