www.lukasdejong.nl, waar ook een impres sie is te zien van zijn reconstructiewerk. Zijn telefoonnummer is 020-6709915. Denis Galloway en Sarika Góth In het Polderhuismuseum in Westkapelle is dit jaar in het kader van de eerste lustrum viering van het museum een overzichtsten toonstelling van de schilder, tekenaar, etser en fotograaf Denis Galloway. Deze kunstenaar verbleef in Westkapelle van 1914 tot 1924. De eerste van de drie tentoonstellingen over Galloway heeft als thema 'Westkapel le, mijn hutje aan de zee!' en duurt van 11 april tot 7 juni. Deze expositie is gewijd aan zijn schilderijen en tekeningen. Naspeuringen hebben een groot aantal werken opgeleverd die in de ontmoetings ruimte van het museum vrij toegankelijk te bezichtigen zijn. Daarnaast worden er veel kwam toen op het idee om het gebied te reconstrueren. Met behulp van een compu terprogramma heeft hij de omgeving van de Wal, de Kapoenstraat en de Groen markt driedimensioneel gemaakt. Inmiddels hebben het Zeeuws Archief en de Provinciale Zeeuwse Courant belang stelling getoond voor het werk van De Jong. Gezamenlijk willen zij de komende tijd tot aan 17 mei 2010 (de herdenking van het bombardement zeventig jaar gele den) ook andere delen van het vooroorlog se Middelburg met deze computertechniek 'reconstrueren', met daaraan toegevoegd gegevens over de bewoners van 1940 en de verdwenen panden. Ook verhalen over vooroorlogse Middelburgers en fotomateri aal dat een goede impressie geeft van de vooroorlogse situatie, worden verzameld. De vraag aan de lezers van De Wete is dan ook of u informatie hebt over de vroe gere bewoners, winkels en bedrijven in het gebied tussen de Lange Jan en de Grote Markt. Ook foto's van door het bombarde ment van mei 1940 verloren gegane pan den zijn welkom. U kunt uw reactie kwijt via de website van Lukas de Jong, Een impressie van de driedimensionale recon structie door Lukas de Jong van de vooroorlog se situatie van de omgeving van Wal, Kapoen straat en Groenmarkt te Middelburg.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 49