En nu... een Engelse wals! Herinneringen aan de Babytonband Na de bevrijding van de nazi-overheersing barstte er op Walcheren een enorme feest vreugde los. In Middelburg organiseerden buurt-, gymnastiek- en muziekverenigingen allerlei feesten, bevrijdingsmanifestaties en marsen door de stad. Er werd daarbij naar hartenlust gedanst, gehost en gezongen. Ook voor de op Walcheren gele gerde Engelse en Nederlandse militairen werd het nodige ge daan. Eind december 1944 werd de Middelburgse schouwburg met een filmvoorstelling her opend en ging dienst doen als Garrison theatre. Begin januari 1945 werd daar voor de militairen van de Irenebrigade een show georganiseerd, waarbij ook bur gers geïntroduceerd konden wor den. Begin februari kon in zaal Mercurius in de Koepoortstraat gedanst worden. Later die maand was er een zoge noemde Green Baret Dance in de Con cert- en Gehoorzaal. Ook werden dans avonden voor militairen georganiseerd in het Schuttershof. In Vlissingen vonden der gelijke activiteiten plaats in de Pioneer Halt. Bij deze activiteiten speelde de Middel burgse musicus Baby den Toonder een belangrijke rol. Baby den Toonder De man met de ongebruikelijke roepnaam Baby werd op 4 augustus 1917 geboren als Johannes James den Toonder in Cheadle bij Manchester, Engeland. Zijn vader was zeeman en Nederlander van geboorte, zijn moeder was een Engelse. Omdat hij de jongste in het gezin was, werd hij Baby genoemd en dat is altijd zo gebleven. Na de Eerste Wereldoorlog kwam het gezin Den Toonder naar Middel burg en vestigde zich aan de Zuidsingel, waar Den Toonder senior een garagebe drijf begon. Al snel bleek dat Baby over Baby den Toonder, ca. 1950-1955. (collectie Frans Bliek) muzikaal talent beschikte. Hij kreeg piano les van de bekende entertainer Justus Jesayes en volgde later lessen aan het conservatorium in Gent. Hierna kreeg hij nog onderricht op jazzgebied. Vanaf zijn twaalfde trad hij al op voor publiek en in 1931 richtte hij de Toonders Players op, met een viermansbezetting. Tijdens de oorlog vielen de optredens stil, maar na de bevrijding ging Baby er weer met volle kracht tegenaan. Zijn Engelse achtergrond kwam hem daarbij goed van pas. De Babytonband Zo halverwege 1945 polste Baby den Toonder verschillende hem bekende muzi-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 5