De Engelse kunstenaar Denis Galloway (1878- 1957). van zijn bewaard gebleven schetsen ten toongesteld. Denis Galloway werkte in het begin van de jaren vijftig veel in Veere. Hij verbleef daar vaak bij Sarika Góth in De Goudsblomme. Galloway maakte in die tijd veel portretten van Veerse kinderen. De tweede tentoonstelling is geheel gewijd aan een van zijn grootste werken, De Ker- misdans. Deze tentoonstelling duurt van 13 juni tot 16 augustus. Naast een grote foto van het niet meer bestaande werk, is er een dertigtal (voor)schetsen van De Kermisdans te zien. Op deze schetsen staan Westkappelaars in klederdracht die kermis vieren, dansen, zwieren en zwaai en. De organisatoren willen tijdens deze ten toonstelling graag het werk De West- kappelse kermis van Sarika Góth tonen. Dit werk is verkocht tijdens de veiling van haar boedel op 3 juni 1992 in de Stads schouwburg te Middelburg. Naspeuringen hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Abusievelijk stond toen het schilde rij in de veilingcatalogus (lotnummer 517) genoemd als Kermis met draaimolen te Domburg. De derde tentoonstelling, 'Westkapelle omstreeks 1920', duurt van 22 augustus tot en met 18 oktober en is geheel gewijd aan de fotograaf Denis Galloway. Tijdens zijn verblijf in Westkapelle maakte hij veel foto's. Enkele foto's zijn vroeger te koop geweest als fotokaart en zijn later terugge vonden. Het belangrijkste deel van deze tentoonstelling bestaat uit de foto's die via het Etnografisch Museum te Cluj (Roeme nië) verkregen zijn. Deze unieke documen ten geven een beeld van het leven van alledag in Westkapelle tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de tentoonstelling is een boekje met schetsen Schetsplezier) en een mapje ansichtkaarten te koop. De organisatie van de tentoonstelling roept de hulp in van lezers van De Wete voor de beantwoording van de volgende vragen. - Wie kent er portretten die door Galloway gemaakt zijn in Veere of verhalen over hem uit zijn Veerse periode? - Wie weet wie het schilderij De Westkap- pelse kermis van Sarika Góth bezit of kan nadere informatie verstrekken over dit schilderij? Antwoorden op deze vragen kunnen door gegeven worden op 0118-572004 (Daan Hengst) of 0118-571691 (Marjan Minder- houd).

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 50