kanten over het idee een orkest op te rich ten. In het toen nog overzichtelijke Middel burg wist hij precies wie een instrument goed kon bespelen. Met Baby als leider kwam het tot de oprichting van de Baby tonband, die - in wisselende samenstelling - bestond uit: Baby den Toonder, piano/ accordeon; Klaas Adriaanse, drums; Frans De Babytonband, met links Baby den Toonder, boven v.l.n.r.: Klaas Adriaanse, drummer, Frans Bliek, trompet en Adrie Potvliet, saxo foon, onder v.l.n.r.: Henk van Berkel, gitaar en Rinus Kievit, piano, ca. 1950-1955. (collectie Frans Bliek) Bliek, trompet; Adrie Polvliet, klarinet/cello; Rinus Kievit, piano. Jasper Hendrikse speelde geregeld mee op de contrabas. Gerepeteerd werd op de zolder van de brandweerkazerne in de Sint Janstraat, later ook in een zaal van sociëteit De Ver genoeging op de Markt. Voor de repetities had Baby de beschik king over Engelse bladmuziek. Naarmate men beter op elkaar ingespeeld raakte, gebeurde alles uit het hoofd. Optredens De band had geen gebrek aan werk. Ver enigingen en beheerders van danslokalitei- ten stonden min of meer in de rij om een optreden van Baby en zijn mannen vast te leggen. Meestal was men het gauw eens en werd een datum vastgesteld. Zwart op wit stond er niet veel, de zakagenda was meestal voldoende; het was een kwestie van vertrouwen. Het drukst was het uiteraard in het najaar en de winter. Twee of drie optredens per week waren in de beginjaren heel gewoon. Elke zichzelf respecterende vereniging in Middelburg en Vlissingen had eens per jaar wel een uitvoering en bal na met de Babytonband. Ook voor scholen werd op-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 6