getreden. Op 21 december 1949 verzorg den Baby en zijn orkest in het Concertge bouw te Vlissingen de muziek voor het bal van de plaatselijke Rijks-hbs. Bij een uitvoering waren twee mogelijkhe den: de Babytonband had een muzikale rol in het geheel en was de hele avond aan wezig of de band kwam uitsluitend om te gespeeld, vrijwel helemaal uit het hoofd. Hoogtepunt van de avond was de polonai se, die door vrijwel de hele zaal enthou siast werd meegelopen. De band had ook een eigen show, 'Herfst- symphonie met de Babytonband', die door Baby was gearrangeerd. spelen tijdens het bal. In het eerste geval waren de musici ongeveer zes uur in touw, in het tweede een uur of vier. Tijdens de PZEM-revue trad de band de hele avond op als begeleiding. Het bal werd geleid door de balletmeester, meestal een dansleraar. In Middelburg was dat Meeuse, in Vlissingen Corveleyn of Van Leeuwen. Zij hadden van tevoren de muziek al doorgesproken. De verenigingen hadden geen inspraak bij de muziekkeuze, dat was een zaak van Baby. Het repertoire bestond vooral uit jazz en evergreens, maar er werden ook wel verzoeknummers Optreden van de Babytonband in de Cosy Cor ner (Boulevard Bankert 110) in Vlissingenca. 1950-1955. (collectie Frans Bliek) Waar werd opgetreden? De meeste optredens vonden plaats in het Schuttershof, de schouwburg en sociëteit De Vergenoeging in Middelburg en het Concertgebouw in Vlissingen. De zaaleige naren hadden vergunning om muziek te laten uitvoeren. De politie controleerde of alles ordelijk verliep en of de lokaliteit op tijd werd gesloten. Dat leverde vrijwel nooit problemen op. In 1946 was er eens een

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 7