Wanneer tijdens een bal werd gespeeld, verdiende men vijftien gulden. Met drie op tredens was dat toch een aardig inkomen. Het gemiddelde weekloon was toen 20 a 25 gulden. Daarnaast speelden de bandleden op vrije avonden ook nog voor anderen. Frans Bliek leidde bijvoorbeeld in januari en okto ber 1953 het orkest van buurtvereniging Nieuw Middelburg en ook Baby den Toon der verzorgde nu en dan muziek voor deze vereniging. Het spreekt haast vanzelf dat de extra verdiensten netjes aan de belas tingdienst werden opgegeven. Een oud-bandlid vertelt Frans Bliek: "Ik kom uit een muzikaal gezin, mijn vader speelde tuba in het Middelburgs Muziek Korps en mijn broer was tamboer. Op mijn elfde leerde ik al trompet spelen, aanvankelijk bij muziekvereniging Excelsi- Ko Kempe, Jan Wezeman, Baby den Toonder en Frans Bliek (rechts), samen met zangeres Corry Brokken in de Cosy Corner in Vlissingen, ca. 1955. (collectie Frans Bliek) or, later werd ik ook lid van het MMK. In de oorlog zat ik gedwongen een paar jaar in Duitsland. Toen ik terugkwam zocht Baby contact met mij. Hij wist dat ik trompet speelde. We waren het snel eens. Zo werd ik lid van de Babytonband. Van beroep was ik fotograaf bij Henning op de Markt, daar werkte ik van acht uur 's morgens tot een uur of vijf, zes in de mid dag. Wanneer we optraden tijdens een bal in Middelburg, ging ik rond tienen van huis. Speelden we in Vlissingen, dan was dat eerder, leder had zijn eigen vervoer: de benenwagen of de fiets. Later gingen we met de scooter of auto en soms reden we met elkaar mee. Op een dag ging het fout.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 9