een weeskamer. Een zijtak van de Schel de* loopt door de stad tot aan een sluis deur die dient om de grachten te vullen. Over dit water is een brug die op verzoek geopend wordt. "In de vierschaar was een schilderij voor stellende de vloot van Willem III vertrek kende van Walcheren naar Engeland om de Engelse kroon in bezit te nemen. De stad met omgeving telt ongeveer achttien honderd inwoners. Ze wordt bestuurd door een stadsbestuur bestaande uit zes leden, een burgemeester en een secretaris. Raadzaal en vierschaar schoon en netjes. In de laatste, op de benedenverdieping, waren de kussens roodgekleurd, in de eerstgenoemde blauw. "Geen fabrieken. Winkels gesloten. Plaats lijkt verlaten. "Een kegelbaan in de buurt van de stad en een hotel aan de oostzijde zijn uit voorzorg bij het naderen van de Engelsen door de commandant in brand gestoken. "Zo te zien was er weinig te doen. Het gras groeide in de straten. Bij het naderen van de Engelsen hadden de inwoners de com mandant gesmeekt de stad de verschrik kingen van een belegering te besparen, maar tevergeefs. Hij vond het nodig weer stand te bieden. De stad leed nogal van ons vuren, maar er vielen geen doden. De plaats had een garnizoen van 600 man onder bevel van kolonel Bogaert, een Hol lander. Zij werden krijgsgevangen geno men (men zegt dat dit niet het geval is)." Dezelfde dag werden ongeveer tweehon derd krijgsgevangenen, waaronder Hollan ders, Spanjaarden en Pruisen, vanuit Vlis- singen naar Veere overgebracht. Met de Schelde bedoelde Light het Veersegat. De rest van Zeeland Het merendeel van de reusachtige Britse expeditievloot, bestaande uit 40.000 man schappen, 6.000 paarden, en een grote hoeveelheid geschut en proviand, was in de nacht van 28 op 29 juli vanuit Rams- gate de Noordzee overgestoken en voor de kust van Walcheren gearriveerd. Wegens de vrij sterke westenwind werden de troepen niet volgens plan bij Zoutelan- de, maar op 30 juli op het strand bij Bree- zand in Vrouwenpolder aan land gezet. Dit kon ongehinderd gebeuren omdat de uit enkele tientallen soldaten bestaande bemanning van fort Den Haak bij het naderen van de vloot op de vlucht was geslagen. Via Meliskerke trokken de troe pen naar Sint Laurens en vandaar door naar Middelburg dat zich diezelfde morgen al op Breezand had overgegeven. Ook op Schouwen en Zuid-Beveland sloegen de Hollandse militairen bij de nadering van het Britse expeditieleger op de vlucht en vrij spoedig wapperde de Engelse vlag van de toren in Zierikzee. Alleen Vlissingen bood hardnekkig verzet. Pas nadat de stad zwaar was beschoten en veel vuurpijlen schade hadden veroorzaakt, gaf ze zich op 15 augustus over. Deze vuurpijlen, naar de uitvinder Congra- ves rockets genoemd, bestonden uit een metalen bus met stalen punt. De bus was in tweeën verdeeld. In het achterdeel bevond zich de stof die de pijl omhoog- stuwde, in het voorste deel de brandstof. Was de vuurpijl op zijn hoogste punt geko men, dan schoot hij zijn kegelvormige kop af, die in de stad neerviel en zich door de stalen punt stevig vastzette. Door een aan tal gaten stroomde dan de brandende stof uit de bus. De Vlissingse grafdelvers meldden nadien

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 12