1740 tot 1778. Vermoedelijk zijn ze op bovengenoemde beschrijving gebaseerd. Decoratieve schilderingen In de Chronyk Almanach komt een 'beschrijving van het stadhuis' voor en in de Catalogus van de oudheidkamer te Middelburg worden "decoratieve schilderin gen, de burgerdeugden verheerlijkende" beschreven.6 Het zijn beschrijvingen van voorstellingen in verschillende vertrekken van het stadhuis. Het betreft vooral de vertrekken op de begane grond en dan in het bijzonder die van het rechterdeel. De indeling komt over een met de plattegrond bij Unger. Voor een deel overlappen de beschrijvingen elkaar: in de Catalogus wordt met bronvermelding geciteerd uit de Chronyk Almanach. Met symbolische voorstellingen wilde men het karakter van de verschillende ruimtes in het stadhuis tot uitdrukking brengen. Het interieur van de vierschaar van het stad huis aan de Grote Markt te Middelburg, 1930- 1940. Boven de schoorsteen: 'Het Laatste Oor deel' door Ghijsbrechts (1560). Foto Cornelis Henning. Zeeuws Archief, Zeeuws Genoot schap, Zelandia lllustrata, Prentbriefkaarten, nr. ZI-P-03823) Men haalde inspiratie uit de verhalen die betrekking hadden op de bijbelse en de Romeinse geschiedenis. Ze verheerlijkten de burgerdeugden en bestraften de ondeugden. Afbeeldingen en schilderingen toonden de glorie van de stad als handels centrum in de Gouden Eeuw. Enkele van die voorstellingen komen ook voor in het stadhuis (koninklijk paleis) op de Dam in Amsterdam. Hoge vierschaar In de hoge vierschaar werden de doodvon nissen uitgesproken. Er stonden twee

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 19