KJ Feiten en mededelingen Deze boeiende beginfase van de Opstand in Zeeland vormt het onderwerp van de lezing. Daarbij zal de aandacht vooral uit gaan naar de houding van de steden. Waarom kwamen sommige steden wél in opstand en bleven andere trouw aan Alva's Brusselse regering? En wat betekende dat voor de binnenstedelijke verhoudingen? Woensdag 21 oktober 2009, aula Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, aan vang 20.00 uur. Een bijzondere vriendschap met schilderes Charley Toorop Woensdag 25 november 2009 Afgelopen jaar stond de schilderes Charley Toorop (1891-1955), dochter van de kun stenaar Jan Toorop, overal in de belang stelling. Het museum Boymans-Van Beu- ningen te Rotterdam wijdde een grote overzichtstentoonstelling aan haar. Opval lend op deze expositie was, dat de werken die ze in Westkapelle heeft gemaakt (onder andere Aan de toog, Boeren, Muzi kanten en dansende boeren, Boerengezin, Oude boer), een prominente plaats kregen op deze tentoonstelling. Verder besteedde het Zeeland Nazomer Festival aandacht 400 Jaar Manhattan, Zeeland (heront dekt Amerika De tentoonstelling '400 Jaar Manhattan, Zeeland (her)ontdekt Amerika', is de laat ste tentoonstelling in een serie van activi teiten die het muZEEum organiseert in het teken van '400 jaar Hudson'. aan haar met de voorstelling Zittend Meis je, opgevoerd in een duinpan te Westka pelle. Ook verschenen er twee boeken over haar: Vooral geen principes van Marja Bosma en Zelfportret van een liefde, Char ley Toorop en Arthur Lehning van Toke van Helmond-Lehning. Zowel in beide boeken als op de tentoon stelling speelt het dorp Westkapelle een rol, met name hotel De Valk, waar Charley vanaf 1924 tot aan haar dood in 1955 bijna jaarlijks logeerde en werkte. Met de eigenaresse Miene van Mill-Verhulst ont stond een levenslange vriendschap. Ans Dingemanse-Dieleman, kleindochter van Miene, zal in de lezing 'Aan de toog' aandacht schenken aan deze vriendschap. Zij zet het eenvoudige leven van haar grootmoeder in Westkapelle tegenover het kunstenaarsbestaan van Charley Toorop. Persoonlijke verhalen, een stukje heem kunde en beeldmateriaal geven zo een aanvullend beeld van het leven van deze bijzondere kunstenares. Woensdag 25 november 2009, aula Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, aan vang 20.00 uur. In september 1609 voer Henry Hudson in opdracht van de Verenigde Oostindische Compagnie met het schip De Halve Maen de later naar hem vernoemde Hudsonrivier op. Doel van de reis was om een noordelij ke doorgang naar Azië te vinden. Maar na 200 kilometer kwam hij tot de ontdekking

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 46