Veere 1809 Engelse aanval en bezetting, 31 juli - 24 december 1809 Op 10, 11 en 12 juli 2009 werd in Veere op spectaculaire wijze de Engelse invasie van 31 juli 1809 herdacht. Dit was een zeer geslaagd evenement, waaraan zowel de reenactors als de figuranten vol overgave hebben deelgenomen. Zo'n zeshonderd als Britse en Franse soldaten verklede reenactors speelden de landing van de Engelsen in 1809 op Walcheren na.' Op de rede lagen het tallship de Soeverein en een aanvalsvloot van veertig platbodems. Vanaf deze schepen werd Veere bescho ten en werden de Engelse soldaten in sloepen gelaten om naar de wallen aan de noordzijde van de stad te roeien. Daar vond een confrontatie met de Hollandse infanteristen plaats. Na een hevige strijd behaalden de Engelsen de overwinning en konden ze het stadje bezetten. Intussen werden de gewonden afgevoerd naar een veldhospitaal bij de Grote Kerk. In drie kampementen zagen de bezoekers hoe de soldaten in die tijd leefden en ook hoe ze zich voorbereidden op de invasie. De Kapellestraat was omgetoverd tot een straatje uit 1809. Onder het gebulder van kanonnen trachtten kooplieden er hun waren aan de man te brengen, terwijl huis vrouwen druk bezig waren met huishoude lijk werk en de was in de straat te drogen hing. Menig mannelijk bezoeker liet zich verleiden een kijkje in het bordeel te nemen en ook een piskijker, die door het bekijken van urine diagnoses kon stellen en overal wel een flesje medicijn voor had, trok veel bekijks. Bedelaars trachtten intus sen van de vele bezoekers een aalmoes of een stukje brood af te troggelen en in de herberg heerste een gezellige sfeer. Eigenlijk was dit alles in schril contrast met de werkelijkheid op 31 juli 1809. Aan de hand van archiefstukken, waarvan sommi ge sinds 1810 nog nooit waren ingezien, en het dagboek van Henry Light, die in 1809 als second captain of the Royal Artil lery aan de expeditie deelnam, zal ik hier onder een zo getrouw mogelijk beeld schetsen van wat zich in 1809 in het stadje heeft afgespeeld.2 De Franse tijd, met de Engelse invasie, vormt een zwarte bladzij in de geschiedenis van de eens zo bloei ende handelsstad. Nagenoeg bankroet, als "het dode stadje aan het Veerse Gat" bleef het na het vertrek van de Fransen achter. Koninklijk bezoek Tijdens de Engelse invasie op Walcheren in de zomer van 1809 maakte Walcheren, op Vlissingen na dat al sinds 11 november 1807 bij Frankrijk was ingelijfd, deel uit van het Koninkrijk Holland. Uit onvrede met het Hollandse bewind had Napoleon Bonapar te op 5 juni 1806 zijn jongere broer Lode- wijk Napoleon tot koning van Holland uit geroepen. Het handelsverkeer tussen Ant werpen en Engeland lag plat en de smok kelhandel vierde hoogtij. Vooral de Engelse kooplieden die zich in Veere, Zierikzee en Brouwershaven hadden gevestigd, hielden zich met deze kwalijke praktijken bezig, ondanks de steeds strengere maatregelen die door het departement daartegen wer den genomen. Om weer een vrije door tocht naar Antwerpen te krijgen, bereidden de Engelsen in maart 1809 een groot scheepse invasie voor. Van 13 april tot en met 18 mei 1809 maak te Lodewijk Napoleon zijn eerste inspectie reis door Noord-Brabant en Zeeland, waar bij hij op 13 mei Veere aandeed. Bij de

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 5