kerbehoud over de Slag om de Schelde, begin november in Villa Toorenvliedt in Middelburg. Die dag wordt ook Communi catiebunker 618 getoond. De stichting werkt momenteel aan ontsluiting en inge bruikname hiervan. - In de Week van de Geschiedenis (17 t/m 25 oktober; thema Oorlog Vrede) en de daarop volgende week van de herfstvakan tie organiseert de stichting Wings to Victo ry activiteiten voor de jeugd op Vliegveld Midden-Zeeland. - Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuw- dorp wordt op 30 oktober geopend door prinses Margriet. Daaraan voorafgaand vindt die dag een grootse bevrijdingstocht door Zuid-Beveland plaats met meer dan honderd historische voertuigen en vele veteranen. - Documentaire Stille Getuigen van de Slag om de Schelde. Ter gelegenheid van dit herdenkingsjaar liet SCEZ in samen werking met zes Zeeuwse oorlogsmusea door Studio Haak Visser te Middelburg de filmdocumentaire Stille Getuigen van de Slag om de Schelde produceren, met per soonlijke getuigenissen bij voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. De film gaat op 18 september in première bij de herden king van de bevrijding van Axel. De docu mentaire is daarna t/m september 2010 in deelfilms te zien in de zes Zeeuwse oor logsmusea. Zij wordt beschikbaar gesteld aan het Zeeuwse onderwijs en is op 30 oktober te zien op Omroep Zeeland-tv.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2009 | | pagina 50